Markku Jalonen työmarkkinaneuvotteluissa
Kunta- ja hyvinvointialalla työskentelee noin 434 000 palkansaajaa. Ala työllistää Suomessa joka viidennen palkansaajan. Kuva: Niko Pohjalainen

Kuntien ja hyvinvointialueiden työntekijöiden palkankorotuksista on syntynyt sopu, kun järjestöt hyväksyivät tänään tiistaina viime perjantaina syntyneen neuvottelutuloksen.

Ratkaisu nostaa kunta- ja hyvinvointialan työntekijöiden palkkoja tänä vuonna yhdellä prosentilla ja ensi vuonna 1,1 prosentilla. 

–Yksityisten alojen viimeaikaiset työmarkkinaratkaisut nostavat olennaisesti kaikkien alojen työvoimakustannuksia, niin myös kunta- ja hyvinvointialan, toteaa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen tiedotteessa.

Osa palkankorotuksista on kaikille maksettavia yleiskorotuksia ja osa paikallisesti sovittavia järjestelyeriä. Lisäksi kesäkuun lopussa kunta- ja hyvinvointialalla maksetaan 467 euron kertapalkkio.

KT:n lisäksi kunta- ja hyvinvointialalla neuvottelevat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto Jytyn ja JHL:n muodostama Julkisen alan unioni JAU sekä Sote ry, johon kuuluvat Super, Tehy ja Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL. 

Järjestöt sopivat viime kesänä, että teknologiateollisuuden, kemianteollisuuden ja AKT:n kuorma-autoalan 1,9 prosenttia ylittävien palkankorotusten keskimääräinen erotus on huomioitava kaikissa kuntien ja hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimuksissa. 

–Olemme erittäin tyytyväisiä, että pääsimme sopimukseen neuvottelemalla ja että kytkös verrokkialoihin toteutuu täysimääräisesti, JUKOn hallituksen puheenjohtaja Katarina Murto iloitsee tiedotteessa.

Järjestöt muistuttavat, että sopimuksen myötä myös kunta- ja hyvinvointialalle sovittu palkkaohjelma toteutuu tarkoitustaan vastaavalla tavalla.

–Pääsemme nyt korjaamaan palkkojen jälkeenjääneisyyttä ja kohentamaan kunta- ja hyvinvointialan houkuttelevuutta työnantajana ja työpaikkana, painottavat JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine ja Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima tiedotteessa.

Kolmen vuoden työrauha varmistui

KT, JUKO ja JAU sopivat samalla, miten hyvinvointialueiden sote-henkilöstä koskeva SOTE-sopimus vaikuttaa tiettyihin kunta-alan sopimuksiin. 

Tämän erillistarkastelun perusteella varhaiskasvatuksen henkilöstö saa kesäkuussa toisen kertapalkkion. Palkkiot ovat 120 ja 150 euroa, ja ne koskevat KVTESin liitteessä 5 ja OVTESin osiossa G tarkoitettuja työntekijöitä.

Samalla osapuolet luopuivat mahdollisuudesta irtisanoa kunta- ja hyvinvointialan työ- ja virkaehtosopimukset ennen niiden voimassaolon päättymistä 30.4.2025.

–Työmarkkinoiden pisin työrauha on näinä yhteiskunnallisesti tuulisina aikoina kultaakin kalliimpi. Koko kunta- ja hyvinvointialalle on nyt vahvistettu kolmen vuoden työrauha, mikä mahdollistaa palveluiden, palkkausjärjestelmien, paikallisen sopimisen ja henkilöstön saatavuuden pitkäjänteisen edistämisen, Jalonen sanoo.

Ratkaisu nostaa kunta-alan henkilöstökustannuksia aiemmin sovitun lisäksi tänä vuonna 1,8 prosenttia eli 191 miljoonaa euroa edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna. Kertapalkkion osuus tästä on 119 miljoonaa. 

Vuonna 2024 ratkaisun vaikutus vähenee 7,5 miljoonaa (-0,12 %) edellisvuoteen verrattuna, koska silloin ei makseta kertapalkkioita.

Hyvinvointialalla kasvua on aiemmin sovitun lisäksi 1,66 prosenttia eli 200 miljoonaa vuonna 2023. Kertapalkkion osuus tästä on 130 miljoonaa. Vuonna 2024 sopimuksen vaikutus on 0,04 prosenttia eli 13 miljoonaa euroa.

Uusi työ- ja virkaehtosopimus syntyi

KT:n hyvinvointialuejaosto hyväksyi tänään tiistaina myös uuden työ- ja virkaehtosopimuksen hyvinvointialueille. Uuden sopimuksen nimi on Hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimus HYVTES.

HYVTES määrittää työsuhteen yleiset ehdot kaikille hyvinvointialueilla työskenteleville. Lisäksi sen piiriin kuuluu suoraan noin 25 500 palkansaajaa, kuten palomiehiä ja hallintohenkilöstöä.

–Julkiselle alalle on syntynyt uusi työ- ja virkaehtosopimus HYVTES, jolla määritellään koko alalle yleiset palvelussuhteen ehdot. Ihan joka päivä ei pääse tällaista hetkeä todistamaan, iloitsee KT:n neuvottelujohtaja Henrika Nybondas-Kangas tiedotteessa.

Kunta- ja hyvinvointialalla työskentelee noin 434 000 palkansaajaa. Ala työllistää Suomessa joka viidennen palkansaajan.  

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä