Kuntavaalien äänestysmahdollisuutta koulutusyksiköissä tulisi helpottaa nuorisojärjestöjen mukaan. - Toisen asteen ammatillisen koulutuksen piirissä on yhteensä 290 000 opiskelijaa, joista enemmän kuin puolet on yli 20-vuotiaita. Ennakkoäänestämistä pitää yleisesti helpottaa, sillä vain 13 % nuorimmasta ikäryhmästä kävi äänestämässä ennakkoon viime vaaleissa, kannanotossa sanotaan. (Kuva: Ville Miettinen)

Useat nuoriso- ja opiskalijajärjestöt vaativat yhteisessä kannanotossaan, että kunnat ja kaupungit sitoutuvat nuorten äänestysaktiivisuuden kasvattamiseen ja päättävät sijoittaa kuntavaalien äänestyspaikkoja lähelle nuoria. 

Järjestöt muistuttavat, että viime kuntavaaleissa vuonna 2017 lähes kaksi kolmesta nuoresta jätti äänestämättä. 18–24-vuotiaiden äänestysprosentti oli vain 35 % samalla, kun koko väestön äänestysaste oli 57 % ja ahkerimmin vaaliuurnilla kävivät 65–74-vuotiaat. 

– Äänestyspaikkojen sijainneissa otetaan hyvin huomioon juuri vanhempien ikäryhmien erityistarpeet  mutta näin tulisi tehdä myös nuorempien ikäryhmien kohdalla, kannanotossa todetaan.

– Nuoret muodostavat kuitenkin oman erityisryhmän muita ikäryhmiä huomattavasti matalamman vaaliosallistumisen takia. 

Tämän takia äänestämistä tulisikin helpottaa, järjestöt vaativat. Kannanotossa esitetään,  että kuntavaalien 2021 äänestyspaikat sijoitetaan nuorille keskeisiin paikkoihin ja keskusvaalilautakunnat valmistelevat esitykset äänestyspaikkojen sijainnista nuoria kuullen.

– Sekä ennakkoäänestyksen että vaalipäivän äänestyspaikkojen sijainnit tulee suunnitella yhteistyössä nuorisovaltuuston, toisen ja korkea-asteen opiskelijakuntien, nuorisojärjestöjen ja nuorisotyöntekijöiden kanssa, kannanotossa sanotaan.

Käytännössä järjestöjen mukaan ennakkoäänestyspiste tulisi olla jokaisessa korkeakoulussa, ja äänestyspaikkoja pitäisi sijoittaa myös toisen asteen ammatillisiin oppilaitoksiin.

– Nuorten demokraattisen osallistuminen tukeminen on koko kunnan vastuulla. Hyviä tuloksia on saatu esimerkiksi sillä, että opettajat ja nuorisotyöntekijät ovat järjestäneet yhteislähdön äänestyspaikalle nuorten kanssa.

Kannanotossa kehotetaan kuntapäättäjiä tekemään aloite tavoittavista äänestyspaikoista ja tarjotaan valmista aloitepohjaa päättäjien käyttöön.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi, Demarinuoret,  Finlands Svenska skolungdomsförbund FSS rf, Keskustanuoret, Kokoomusnuoret, RKP-nuoret, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Suomen Lukiolaisten Liitto, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL, Vasemmistonuoret, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto.

Miettinen Ville
Miettinen Ville
ville.miettinen@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. NUORIA pitäisi taas kehottaa äänestämään suurella julistekampanjalla jollaista tehtiin jo 1970-80-luvulla. Olen se henkilö joka esitti tätä mahdollisuutta KUOPION LÄÄNIN NUORISOLAUTAKUNNASSA jonka esityksenä se esitettiin Opetusministeriölle, johon nopeasti liittyi myös koulujen kerhokeskus Keijo Voudinmäen aikana. Näistä löytyy varmasti tieddot arkistoista. Viimeinen sellainen tehtiin 1980-luvun alussa jossa raskausmahaa näyttävä äiti oli julisteessa mukana.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*