Kuva: Turun kaupunki / Pasi Leino

Turun kaupungin ja yliopistojen yhteinen kaupunkitutkimusohjelma, jossa tehdään kaupunkikehitystä koskevaa monitieteistä akateemista tutkimusta, on onnistunut tehtävissään hyvin, ohjelmaa arvioinut Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Jenni Airaksinen toteaa raportissaan.

Arvioinnissa etsittiin laadullisen, empiirisen aineiston perusteella vastausta kysymyksiin siitä, miten kaupunkitutkimusohjelma on onnistunut tehtävässään tarjota työkaluja kaupungin tietoperusteiseen päätöksentekoon, ja miten se on onnistunut yliopistojen ja kaupungin välisen yhteistyön ja tiedonvaihdon kehittämisessä.

”Arvioinnin johtopäätös on, että Turun kaupunkitutkimusohjelma on onnistunut molemmissa tehtävissään hyvin. Päätöksenteon strategisuus sekä vuorovaikutus kaupungin ja yliopistojen välillä ovat ohjelmayhteistyön kautta kehittyneet. Mitä tiiviimpi yhteys kaupunkitutkimusohjelmaan toimialalla on, sitä suurempi arvo ohjelmasta nähdään valmistelulle ja päätöksenteolle olevan”, Airaksinen kirjoittaa raportin tiivistelmässä.

Turun kaupungin mukaan tutkimusohjelma vahvistaa tiedolla johtamista kaupungissa: Päätöksenteon strategisuuden koetaan kehittyneen, yhteistyö ja vuorovaikutus kaupungin ja yliopiston välillä on vahvistunut.

MainosTurun kaupungin tiedotteen mukaan tiivis tutkimusyhteys pakottaa käytännön toimijoita ajattelemaan strategisesti. Tutkimusten temaattinen yhteys kaupungin strategiaan tekee niistä kiinnostavia käytännön näkökulmasta.

– Osa toimialoista kokee kaupunkitutkimusohjelman elintärkeänä resurssina tietoon perustuvalle valmistelulle ja päätöksenteolle, kun taas toisaalla samankaltaista kohtalonyhteyttä ei ohjelman ja oman toimialan välillä koeta, Jenni Airaksinen kertoo.

Kokemus yhteistyön ja vuorovaikutuksen paranemisesta kaupungin ja yliopistojen välillä lasketaan kaupunkitutkimusohjelman tärkeimmäksi ansioksi, vaikka kaupungin ja yliopistojen välillä on muitakin yhteistyöfoorumeita.

– Turun mallin erityisyys on yhteinen tutkimusjohtaja, joka toimii pysyvänä saranana tiedemaailman ja kaupungin käytännön kehittämistyön välillä. Tutkimusjohtaja toimii tulkkina, viestinviejänä ja yhteisten tavoitteiden ja tekemisten määrittäjänä kahden organisaation välisellä rajapinnalla, selventää Airaksinen.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

RAFO 2024: Katso tästä tuoreimmat jutut