Kuntalehdessä keskusteltiin pormestarimallista jo kesällä 2000. Uusi johtamistapa tuli mahdolliseksi Suomessa 2006 kuntalain muutoksella.

Vasemmistoliiton ja perussuomalaisten valtuutettujen perustama Parempi Puolanka -ryhmä vaatii, että Puolanka luopuu pormestarimallista ja palaa kunnanjohtajamalliin. Ryhmän mielestä tarvittavat muutokset hallintosääntöön on tehtävä pikaisesti, viimeistään syyskuun 2021 aikana.

Parempi Puolanka -ryhmä katsoo, että pormestarimalli oli kokeilu, joka ei ole osoittautunut onnistuneeksi.

– Valta keskittyy liikaa yhdelle henkilölle, joten näkemykset asioiden käsittelyssä ovat kapeat eivätkä edusta välttämättä päättäjien eikä kuntalaisten näkemyksiä.

Ryhmän mielestä pormestarin virkavastuu ei toteudu, koska yleensä pormestari on valtapuolueen
edustaja ja siksi hänen tekemiään virheitä ei arvioida puolueettomasti.

– Pormestarimallissa valvonta ei toimi, koska ainoa, joka valvoo pormestarin tekemisiä ja kulkemisia on valtuuston puheenjohtaja, joka todennäköisesti on saman puolueryhmän edustaja. Kunnanjohtajalla on useampi valvoja, joilla ei lisäksi ole poliittista yhteyttä valvottavaan.

Johtamisjärjestelmän vaihdos tapahtui Puolangalla sen jälkeen, kun kunnanjohtajana toiminut Esko Rautiainen joutui jättämään tehtävänsä huhtikuussa 2018. Pormestariksi valittiin kunnanhallituksen puheenjohtajana aiemmin toiminut Harri Peltola, kesk.

Rautiainen nousi valtuustoon perussuomalaisten listalta kesäkuun kuntavaaleissa ja oli Peltolan vastaehdokas valtuuston pormestarivaalissa 25. elokuuta. Peltola sai siinä 13 ääntä ja Rautiainen 8 ääntä. Kuntavaaleissa Peltola sai 114 ääntä ja Rautiainen 84 ääntä, ja molemmat olivat puolueidensa tuloslistojen kärjessä.

Parempi Puolanka vaatii, että valtuusto on kutsuttava pikaisesti koolle. Pormestarimallista luopumisen lisäksi ryhmä haluaa käsittelyyn pormestarin palkan, Kainuun sairaanhoitopiirin eläkevastuut ja sivukylien varhaiskasvatuspalvelut. Kuntalain mukaan valtuusto on kutsuttava koolle, kun vähintään neljäsosa valtuutetuista sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Parempi Puolanka saa valtuuston koolle, sillä ryhmällä on 8 paikkaa 21-jäsenisessä valtuustossa. Vaatimuksiaan se tuskin saa läpi, sillä keskusta hallitsee valtuustoa 13 paikallaan.