Kuva: Ville Miettinen
Kunnilla on kolme viikkoa aikaa lausua STM:n luonnostelemista tulevaisuuden sote-tuottajamalleista.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) odottaa kunnilta ja järjestöiltä kommentteja erilaisista kuntien sote-tuottajamalleista. Luonnokset malleista julkaistiin perjantaina.

Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirretään sote-uudistuksessa maakunnille. Kuntien rooli palveluiden tuottajana ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta, jonka lopullinen versio valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Nyt lausuttavana olevassa luonnoksessa mahdollisia sote-tuottamismalleja on neljä:

1) Kunnalla olisi yleisen toimivallan perusteella oikeus tuottaa palveluja omalla rahoituksellaan,

2) Kunnalla olisi laissa säädetty velvollisuus tuottaa määriteltyjä palveluja,

3) Kunnalla olisi oikeus tuottaa laissa määritellyissä tehtävissä palveluja ilman, että maakunnalla olisi harkintavaltaa kunnan roolista,

4) Kunnalla olisi mahdollisuus tuottaa palveluja maakunnan kanssa tehtävän sopimuksen perusteella.

STM:n luonnoksessa todetaan mallin 1 kohdalla, että perustuslakivaliokunnan ja -asiantuntijoiden lausunnon ja tulkintojen mukaisesti kunnalta ei voida yleisen toimivallan perusteella sulkea pois mahdollisuutta tuottaa palveluita omalla verorahoituksellaan, ja että malli on mahdollinen myös malleissa 2-4.

Malli 2 voisi puolestaan olla ongelmallinen kunnallisen itsehallinnon kannalta ja siksi vaikeasti toteutettavissa, STM:n luonnoksessa mainitaan.

Mallin 3 yhteydessä luonnoksessa todetaan, että se voi olla ongelmallinen maakunnan järjestämisvastuun kannalta ja siksi vaikeasti toteutettavissa.

Mallia 4 pidetään luonnoksessa lähtökohtaisesti mahdollisena kunnan yleisen toimialan puitteissa.

Ministeriön luonnoksessa on arvioitu eri mallien vaikutuksia sekä tuotu esiin kuntakyselyssä annettuja vastauksia malleihin liittyviin kysymyksiin.

Selvityksessä punnitaan erilaisten vaihtoehtojen rahoitusmalleja, integraatiomahdollisuuksia, taloudellisia ja henkilöstövaikutuksia sekä vaikutusta perusoikeuksien toteutumiseen, kuten yhdenvertaisuuteen ja palvelujen saatavuuteen.

Yhteenvedon mukaan eri vaihtoehtojen punnintaan vaikuttaa olennaisesti erityisesti EU-kilpailuoikeus.

Ministeriön kunnille teettämän kyselyn tuloksia julkaistiin alkusyksystä. Suurin osa vastanneista kunnista halusi lakiin kirjatun oikeuden toimia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajina myös tulevaisuudessa.

Kuntaliiton sote-yksikön johtaja Tarja Myllärinen totesi tuolloin Kuntalehdelle, että kiinnostavaa kyselyssä oli myös se, mitä kysyttiin ja mitä ei. Kyselyssä ei esimerkiksi kysytty kuntien halukkuutta sote-palvelujen järjestämiseen. Kuntaliiton kyselyssä vähän aiemmin suuret kaupungit ilmaisivat halukkuutensa toimia myös järjestäjinä.

Nyt julkaistua raporttiluonnosta saa kommentoida kolmen viikon ajan, 29.11. klo 12 saakka. Raporttiluonnokseen toivotaan erityisesti näkemyksiä kunkin mallin vaikutuksista mm. kunnan ja maakunnan rooliin, sekä kommentteja nykyisten palveluntuottajien näkökulmasta.

Lue myös: STM kysyi kunnilta sotesta, Kuntaliiton Myllärisen mukaa kiinnostavaa, mitä jätettiin kysymättä

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*