Kunnat kertovat selvityksessä, että terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on tarkoituksenmukaista tuottaa kunnissa.

Suurin osa kunnista haluaa lakiin kirjatun oikeuden toimia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajina myös tulevaisuudessa.

Näin kertoo STM kyselynsä yhteenvedosta, joka julkistettiin etukäteen. Kysely selvittää kuluvan vuoden loppuun mennessä, millainen rooli kunnilla olisi tulevan sote-rakenteen palvelutuotannossa.

Oikeutta tai mahdollisuutta toimia sote-palveluiden tuottajina perustellaan kunnissa itsemääräämisoikeudella ja kunnallisella itsehallinnolla. Tärkeitä perusteita ovat myös alueiden ja kuntien erilaisuus sekä rooli hyvinvointipalveluissa.

Ministeriön selvityksessä on kysytty muun muassa, tulisiko kunnalla olla mahdollisuus tuottaa sote-palveluja, jos maakunta päättäisi asiasta ja solmisi sopimuksen kunnan kanssa. Noin 82 prosenttia kunnista vastaa kysymykseen myöntävästi. Yli 75 prosenttia kunnista puolestaan vastustaa mallia, jossa kunnat velvoitettaisiin tuottamaan palveluja.

Ministeriön yhteenvedossa summataan, että vaikka oikeus palveluiden tuottamiseen halutaan taata, suurin osa kunnista ei käyttäisi sitä. Yhteenvedon mukaan noin 35 prosenttia arvelee käyttävänsä oikeuttaan.

Selvityksessä on kysytty myös kuntien halukkuutta tuottaa palveluja omalla verorahoituksella. Reilusti yli puolet (63 %) toivoo tätä mahdolliseksi, mutta toisaalta alle viidesosa arvelee käytättävänsä mahdollisuutta.

Kunnilta on kysytty myös, mitkä palvelut on tarkoituksenmukaista tuottaa kunnissa. Kärkeen nousevat terveydenhuollon kategoriassa terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kouluterveydenhuolto ja neuvolapalvelut.

Sosiaalihuollossa vastaavat ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen, kuntouttava työtoiminta sekä oppilas- ja opiskeluhuollon kuraattoritoiminta.

Mutta mitä ei kysytty?

Tarja Myllärisen, Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön johtajan, mielestä on kiinnostavaa huomata, mitä kysyttiin ja mitä ei. Kyselyssä ei esimerkiksi kysytty kuntien halukkuutta sote-palvelujen järjestämiseen.

– Muutama viikko sitten julkistamamme Kuntapulssi-kysely vahvisti, että suuret kaupungit haluavat oikeuden palveluiden järjestämiseen itselleen.

STM:n kyselyssä näkyy Myllärisen mielestä myös alueiden ja kuntien erilaisuus. Toisaalta kunnat joutuivat vastaamaan kyselyyn sokkona, sillä kenelläkään ei ole tiedossa, millainen olisi järjestämisen ja tuottamisen kokonaisuus.

Hän ei ollut yllättynyt siitä, että kunnat haluavat hoitaa koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon itse. Kunnat korostavat integraation tärkeyttä: varhaiskasvatus, koulutus ja työllistämispalvelut on kaikki nähtävissä kokonaisuutena, johon sote-palvelut on luonteva integroida.

Kunnat haluavat integroida sote-palveluja yhä vahvemmin myös työllistämispalveluihin, joissa kuntien rooli on kasvamassa.

 

Lue lisää

Kuntapulssi paljastaa – Rinteen sote-linjaukset jakavat kuntakenttää

Avatar
Kirsi Riipinen
kirsi.riipinen@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*