MLL muistuttaa, että lapsen oikeuksien julistus velvoittaa kuntia.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto haluaa nostaa lasten palvelut kuntavaalien tärkeimmäksi teemaksi.

Liiton mukaan lasten palvelujen kuten varhaiskasvatuksen, koulun ja vapaa-ajan toiminnan painoarvo kuntien toiminnassa kasvaa, kun sote-palvelut siirtyvät maakunnille.

– Lasten ja nuorten palvelut ovat kunnalle kannattava investointi, joka maksaa itsensä monin kerroin takaisin pienentyneinä korjaavien palvelujen kustannuksina ja syrjäytymisen vähentymisenä, sanoo liitto kuntavaaliohjelmassaan.

Liitto katsoo, että suuria hyvinvointi- ja terveyseroja voidaan vähentää kiinnittämällä erityistä huomiota varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.

– Laadukas varhaiskasvatus, jossa on riittävästi koulutettua henkilökuntaa ja kohtuullisen kokoiset lapsiryhmät, tukee lapsen kehitystä ja oppimista, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja ja ehkäisee syrjäytymistä.

Opetukseen ja turvalliseen oppimisympäristöön on liiton mukaan satsattava nykyistä enemmän.

– Nyt oppimistulokset ovat laskussa ja lähes joka viidenneltä nuorelta puuttuu peruskoulun jälkeinen tutkinto. Kiusaaminen ja koulujen sisäilmaongelmat ovat merkittävä uhka lasten hyvinvoinnille ja oikeuksille, liitto muistuttaa ratkaisua odottavista ongelmista.

Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa

Liitto luettelee tavoiteltavia asioita, kuten kunnan järjestämä maksuton tai kohtuuhintainen vapaa-ajan toiminta, kunnan tuki kansalaisjärjestöille ja perhekeskustoiminnan kehittäminen.

MLL muistuttaa, että YK:n lapsen oikeuksien sopimus on kuntia velvoittavaa lainsäädäntöä, joten kunnan päättäjien on tunnettava lasten oikeudet ja edistettävä niiden toteutumista.

– Päätösten lapsivaikutukset on arvioitava ja arvioinnin tulokset otettava huomioon päätöksenteossa.

– Erityistä huomiota on kiinnitettävä haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin kuten vammaisiin lapsiin, maahanmuuttajataustaisiin lapsiin, kodin ulkopuolelle sijoitettuihin lapsiin ja köyhissä perheissä eläviin lapsiin, MLL vaatii.

Lapsiystävällinen kunta

MLL on koonnut kymmenkohtaisen listan lapsiystävälliselle kunnalle:

1. Hyvinvoinnin perusta luodaan lapsuudessa

2. Varmistetaan laadukas varhaiskasvatus

3. Varmistetaan turvallinen ja terveellinen opiskeluympäristö

4. Tarjotaan jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastamiseen

5. Luodaan lasten ja perheiden palveluista toimiva kokonaisuus

6. Ehkäistään aktiivisesti hyvinvointi- ja terveyseroja

7. Edistetään lapsiperheiden kohtuuhintaista asumista

8. Turvataan vapaaehtoistoiminnan edellytykset

9. Arvioidaan päätösten lapsivaikutukset

10. Kirjataan lasten oikeuksien edistäminen kuntastrategiaan

MLL:n kuntavaaliohjelma onkuettavissa kokonaisuutena täällä

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Subjektiivisen päivähoidon palautamisesta voitaisiin aloittaa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*