Tilapäinen valiokunta valmistelee jatkossa Siun soten palveluverkkoa, jos aluevaltuusto antaa asialle siunauksensa. Kuva: Ville Miettinen

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen (Siun sote) hallitukselle esitetään keskiviikon 29.5. kokouksessa, että se esittäisi valtuustolle tilapäisen valiokunnan perustamista palvelustrategian ja palveluverkkosuunnitelman uudelleenvalmistelemiseksi.

Tilapäinen valiokunta korvaisi tämän asian valmistelussa ja päätöksenteossa aluehallituksen.

Aiemmin toukokuussa Itä-Suomen hallinto-oikeus totesi Siun soten aluevaltuuston kesäkuussa 2023 tekemän päätöksen hyvinvointialueen palvelustrategiasta ja siihen sisältyvästä palveluverkkosuunnitelmasta syntyneen virheellisessä järjestyksessä.

Palveluverkkosuunnitelman valmistelussa oli mukana useampia eri kuntien kunnanhallitusten jäseniä, joiden hallinto-oikeus totesi olleen yhteisöjäävejä. Hallinto-oikeuden päätökseen ei vaikuttanut se, että henkilöt olivat jäävänneet itsensä asian käsittelystä siinä tulevaisuuslautakunnan kokouksessa, jossa oli varsinaisesti päätetty lautakunnan esityksestä aluehallitukselle ja -valtuustolle.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Tilapäisen valiokunnan perusteluna on siis, aluehallituksen varsinaisten ja varajäsenten runsaat esteellisyydet, joiden takia aluehallitusta ei saada palveluverkkoasiassa päätösvaltaiseksi.

Siun soten tiedotteen mukaan hyvinvointialue on toukokuun aikana selvittänyt laajasti eri toimielinten jäsenten ja varajäsenten mahdollisia esteellisyysperusteita sekä uudelleenvalmistelun mahdollista etenemistä hyvinvointialueita koskevan lainsäädännön sekä hallintosäännön mukaisesti.

Palvelustrategian ja palveluverkkosuunnitelman päätöksentekoon ja valmisteluun tarvittavat toimielimet ovat hyvinvointialueella tulevaisuuslautakunta, aluehallitus sekä aluevaltuusto.

–Käytettävissä olevan tiedon mukaan tulevaisuuslautakunta saadaan päätösvaltaiseksi esteellisyydet huomioiden, tiedotteessa todetaan.

Aluehallituksen esityslistan mukaan hallinto-oikeus on päätöksessään korostanut palveluverkon olevan kokonaisuus, josta tehtävillä ratkaisuilla voidaan katsoa olevan erityisiä vaikutuksia kaikille hyvinvointialueen jäsenkunnille, niiden alueella oleville palveluille ja siten kyseisten kuntien asukkaille, työpaikoille ja kuntien elinvoimalle.

– Näin ollen uudelleen valmistelussa on syytä varmistua siitä, että palvelustrategiaa ja palveluverkkoa koskevan aluevaltuuston päätöksen täytäntöönpano tapahtuu myös tilapäisen valiokunnan päätöksillä, esittelytekstissä todetaan.

– Mikäli aluehallitus päättäisi aluevaltuuston päätöksen jälkeen alueellisista palvelusuunnitelmista, niihin kaikkiin liittyisi riski mahdollisen esteellisyyden vaikutuksesta päätösten oikeellisuuteen. Tämän riskin välttäminen varmistetaan sillä, että tilapäisen valiokunnan tehtäväksiantoon sisällytetään myös aluevaltuuston päätökseen perustuvista alueellisista ratkaisuista päättäminen.

Siun soten aluehallitus ehti ennen hallinto-oikeuden päätöstä hyväksyä Nurmeksen ja Juuan alueellisen järjestämissuunnitelman. Päätösesityksen mukaan aluehallitus toteaisi samalla, että hallinto-oikeuden päätöksen myötä myös tämä järjestämissuunnitelma on tullut kumotuksi, eikä sitä panna täytäntöön.

Aluevaltuustoon tilapäisen valiokunnan perustaminen tulee 12. kesäkuuta.

– Hyvinvointialueen tavoitteena on saada palvelustrategia ja palveluverkkosuunnitelma valmisteltua ja päätettyä uudelleen vuoden loppuun mennessä, jotta sen toimeenpano voi alkaa heti vuoden 2025 alusta. Palvelustrategian ja palveluverkkosuunnitelman virkavalmistelu on aloitettu, muun muassa tausta-aineistoja päivitetään. Asian etenemisen tarkemmat aikataulut selviävät myöhemmin, aluevaltuuston päätettyä tilapäisen valiokunnan perustamisesta, Siun soten tiedotteessa todetaan.

Siun soten aluehallitus käsittelee kokouksessaan myös hyvinvointialueen hallintosäännön muuttamista. Hallintosääntömuutoksella täsmennettäisiin muun muassa palveluverkkoasioiden päätöksentekoa.

Korjaus 27.5.2024 klo 11.05: Siun soten hallitus kokoontuu keskiviikkona, ei tiistaina, 29.5.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*