Suomessa on nuorten mielenterveyskriisi, ja toimenpiteisiin on ryhdyttävä heti, MIELI ry vaatii. (Kuva: Ville Miettinen)

Seuraavan hallituksen on otettava nuorten hyvinvointi tosissaan ja käytettävä sitä politiikkaa läpileikkaavana teemana, vaatii mielenterveyttä edistävä MIELI ry, joka julkaisi nuorten hyvinvointiohjelmansa tänään.

Ohjelmaa on ollut laatimassa 142 tahoa, mukana esimerkiksi järjestöjä ja kaupunkeja.

MIELI ry:n mukaan nuorten hyvinvoinnin polarisoituminen ja useat kriisit ovat johtaneet tilanteeseen, jossa voidaan puhua jo mielenterveyskriisistä.

Pahoinvointi on ollut kasvussa jo ennen koronapandemian eristäytymisaikaa, joka osaltaan vauhditti tilanteen pahenemista. MIELI ry:n mukaan on puututtava pahoinvoinnin juurisyihin ja nuorten hyvinvointia tukevia ja syrjäytymistä ehkäiseviä päätöksiä tarvitaan välittömästi.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)OECD:n vuonna 2018 tekemän laskelman mukaan mielenterveyden ongelmat maksavat yhteiskunnnalle 11 miljardia euroa joka vuosi, MIELI ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi muistutti avatessaan hyvinvointiohjelman julkistustilaisuuden keskiviikkona.

-Varsinaisten terveyspalvelujen osuus tästä hintalapusta on sangen pieni. Suurimmat kustannukset yhteiskunnalle koituvat toisaalta sosiaaliturvan puolella ja toisaalta työmarkkinoiden kustannuksena.

-Tähän meillä ei ole varaa. On löydettävä keinoja, joilla voimme sekä inhimillisesti vaikuttaa nuorten hyvinvointiin että myös löytää talouden tasapaino, jossa mielenterveys ei enää ole kustannustekijä vaan voimavara ja kriittinen menestystekijä suomalaiselle yhteiskunnalle.

Hyvinvointiohjelman ykköstoimenpiteenä on kasvurauhaa tukevasta koulujärjestelmästä huolehtiminen.

Riittävästi resursoitu koulutusjärjestelmä on hyvinvoivan ja turvallisen yhteiskunnan elinehto. Nuoret voivat paremmin koulutuspolulla, jolla on tukea, ohjausta ja oppimisen iloa niukkuuden ja kiireen sijaan, MIELI ry muistuttaa.

Tätä voitaisiin ohjelman mukaan edistää mm. ottamalla käyttöön työsuojelua muistuttava kasvu- ja opiskelurauhaa tukeva opiskelusuojelun malli, joka vahvistaa oppilaiden ja opiskelijoiden mielenterveyttä, edistää opiskelukykyä ja ehkäisee uupumusta.

”Opiskelusuojelu kattaa toimet, joilla järjestelmällisesti edistetään oppilaan tai opiskelijan psykososiaalista ja fyysistä hyvinvointia, turvataan riittävä lepo ja vapaa-aika sekä ehkäistään liiallista kuormittuneisuutta. Opiskelusuojelulla varmistetaan, että jokaisella on rauha kasvaa ja oppia turvallisessa ympäristössä ilman pelkoa häirinnästä tai muusta kouluväkivallasta. Opiskeluaikasuojelu (vrt. työaikasuojelu) tarkoittaa työmäärän rajaamista kohtuulliseksi. Tällä varmistetaan, että oppijalle jää riittävästi aikaa kasvamiseen, kehittymiseen ja olemiseen”, ohjelmatekstissä kuvaillaan.

Suorituskeskeisyys ja ylipäätään yhteiskunnan vaatimukset herättivät keskustelua myös hyvinvointiohjelman julkistuksen yhteydessä järjestetyssä puoluejohdon paneelissa jossa peräänkuulutettiin kunnon yhteiskunnallista keskustelua siitä, mistä nuorten kokemat paineet johtuvat ja mistä pahoinvointi kumpuaa.

Nuorten hyvinvointiohjelma sisältää yhteensä yli 70 toimenpide-ehdotusta. MIELI ry:n yhteiskuntasuhdepäällikön Johanna Kujalan mukaan tavoitteena on, että ohjelma on Suomen kärkitavoite ensi hallituskaudella

-Haluamme hallitusohjelmaan nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden omana teemakokonaisuutenaan. Toimeenpanon pitäisi tapahtua pääministerin alaisuudessa.

Nuorten hyvinvointiohjelma MIELI ry:n verkkosivuilla

Lisää aiheesta:

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*