Kuva: Ville Miettinen
Vaasan keskussairaalan yksikön No-Harm Center -nimestä kanneltiin eduskunnan oikeusasiamiehelle, joka totesi aiempaan vaastavankaltaiseen päätökseen viitaten, että muu kuin kansalliskielinen nimi ei täytä perustuslain eikä hallintolain mukainen.

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on ottanut kantaa Vaasan keskussairaalan yhteyteen perustetun valtakunnallisena potilasturvallisuuden yhteistyöverkostona toimivan keskuksen nimen asianmukaisuuteen. Keskuksen nimeksi annettiin alun perin No-Harm Center.

Kotimaisten kielten keskus Kotus piti keskuksen nimeä epäonnistuneena.

– Toimiva ja tarkoituksenmukainen hallinnon nimi ei ole pelkkä yksilöivä tunniste. Se tukee hallinnon avoimuutta ja kansalaisten osallisuutta. Se auttaa hahmottamaan yhteiskunnan rakenteita ja toimijoiden välisiä suhteita. Siksi hyvä nimi kertoo suomeksi tai ruotsiksi olennaista tietoa kohteestaan ja sen toiminnasta. Se ei myöskään saa sekoittua kaupallisiin nimiin, muistutti Kotus kannanotossa, jossa viitattiin perustuslakiin, hallintolakiin ja kielilakiin sekä oikeusasiamiehen aiempaan kannanottoon Stroke Unit -tapauksessa.

Oikeusasiamies on aiemmin katsonut, että yksikielisen terveydenhuollon yksikön vain englanninkielinen nimi (Stroke Unit) ei ollut hyvää hallintoa eikä kielellisiä oikeuksia koskevan sääntelyn mukainen.

Oikeusasiamiehen mukaan No-Harm Center poikkesi tästä tapauksesta lähinnä siinä, että keskus ei tarjoa palveluita suoraan kansalaisille niin, että ihmiset asioisivat siellä. Toisaalta se kuitenkin tuottaa yleisölle palvelua julkaisemalla potilasturvallisuutta koskevaa tietoa. Kyse ei siten ollut vain sisäisestä toiminnasta, ja siksi Stroke Unit -tapauksen johtopäätökset pätivät lähtökohtaisesti myös nimeen No-Harm Center.

Tampereen yliopistollisen sairaalan yksikölle annetusta Stroke Unit -nimestä tehtiin kantelu vuonna 2010. Oikeusasiamies Jääskeläinen katsoi kanteluun vastatessaan, että  ainoastaan vieraskieliset viranomaisen ja toimintayksikön nimet ja niistä yleisölle kertovat opasteet eivät täytä hallintolain 7, 8 ja 9 §:n vaatimuksia asianmukaisesta palvelusta ja neuvonnasta sekä ymmärrettävästä kielestä näissä yhteyksissä.

– Toiseksi katsoin, että menettely ei ole – vastoin perustuslain 22 §:ää, jonka mukaan julkisen vallan tulee turvata perusoikeuksien toteutuminen – omiaan edistämään hyvän hallinnon toteutumista.

Lisäksi oikeusasiamies katsoi, että Stroke Unit -nimi ei ole kielilain mukainen eikä toteuta kielellisiä perusoikeuksia.

Stroke Unit -yksikkö nimettiin uudelleen aivoverenkiertohäiriöyksiköksi.

Vaasassa No-Harm Center on syksyn aikana uusi saanut sekä suomen- että ruotsinkielisen nimen. (Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, Utvecklingscentret för klient- och patientsäkerhet). Myös keskuksen ulospäin suuntautuvassa toiminnassa, etupäässä tiedottamisessa, on tarkoitus käyttää niin ikään kumpaakin kansalliskieltä.

Jääskeläisen mukaan nämä toimenpiteet riittävät ja ovat asianmukaisia, eikä lisätoimenpiteitä tarvita.

Miettinen Ville
Miettinen Ville
ville.miettinen@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*