Pieksämäen kulttuurityössä näkyy mm. lasten ja nuorten kulttuurilähete, jolla pyritään kannustamaan kulttuurin pariin ja kehitetään kunnallisten toimijoiden palvelutarjontaa. Lähetteen avulla on tarkoitus auttaa lapsia ja nuoria, joiden hyvinvointia kulttuuritoimintaan osallistuminen voisi edistää. (Kuva: Iida Kauppinen)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on myöntänyt Pieksämäen kaupungille kunniamaininnan laadukkaasta työstä hyvinvointia ja terveyttä edistävän kulttuurin hyväksi.

Kunnianmaininnan perusteluissa painottui Pieksämäen kulttuurisen hyte-työn monipuolisuus ja kokonaisvaltaisuus.

THL:n mukaan Pieksämäellä on tehty erityisen pitkäjänteistä työtä sen eteen, että taidetta ja kulttuuria voidaan hyödyntää hyvinvointityössä. Kunnassa on käytössä esimerkiksi lasten ja nuorten kulttuurilähete. Pieksämäellä on myös pitkä kokemus kulttuuritoiminnan tarjoamisesta sosiaali- ja terveystyöhön.

Kunniamaininnnasta päätettäessä hyödynnettiin myös kunnan terveydenedistämisaktiivisuutta kuvaavan TEAviisarin ensimmäisen kulttuuritiedonkeruun tuloksia. Vuoden 2019 tiedonkeruussa tarkasteltiin hyvinvointia ja terveyttä edistäviä kulttuuritoimia, -resursseja ja -käytäntöjä kunnissa.

Tiedot kuvaavat terveydenedistämisaktiivisuutta eli kunnan toimintaa asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

TEAviisarin tulosten perusteella Pieksämäen kulttuuritoiminnan osa-alueet ovat erinomaisella tolalla. (Näyttökuva THL:n verkkosivuilta)

TEAviisarin kulttuuritiedonkeruussa tarkasteltavia asioita ovat sitoutuminen, johtaminen, seuranta ja tarveanalyysit, voimavarat, osallisuus sekä muut ydintoiminnat.  TEAviisarin kulttuuri-tiedonkeruu tehtiin kuntien kulttuurin edistämisen vastuuhenkilöille ensimmäisen kerran keväällä 2019. Tiedonkeruussa selvitettiin kuntien kulttuuritoimintaa ja taiteen ja kulttuurin keinoin tapahtuvaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Tiedot toimitti 283 kuntaa, eli 96 prosenttia Manner-Suomen kunnista

Pieksämäen tulos kulttuurin avulla terveyden edistämisessä vuonna 2019 oli 89/100, mikä on reippaasti maan keskiarvon (59/100) yläpuolella. Pieksämäki sai täydet pisteet mm. johtamisessa sekä kuntalaisille tarjottavissa vaikuttamistavoissa.

– Pieksämäellä kulttuurihyvinvointi on matalan kynnyksen terveyttä ja hyvinvointia edistävää palvelua, joka tukee toimintakykyä, ehkäisee yksinäisyyttä, lisää osallisuutta, parantaa työhyvinvointia ja tukee mielenterveyttä poikkeuksellisen laajan toimijajoukon yhteistyöllä, sanoo Pieksämäen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Päivi Majoinen tiedotteessa.

Pieksämäen saaman kunniamaininnan lisäksi Iisalmi ja Porvoo saivat erityismaininnat kulttuurityöstään. Palkitsemisraadissa oli THL:n asiantuntijoiden lisäksi edustus myös Taiteen edistämiskeskuksesta.

Aiheesta aiemmin:

Taide ja kulttuuri osaksi toipumista? – Oulussa kerätään ideoita kulttuurin ja sote-palveluiden yhdistämiseksi

”Musiikilla on kova voima” – kulttuurisen vanhustyön näytöt ovat kiistämättömät, toimintaa kehitetään useissa kunnissa

Rovaniemi pestasi kulttuurituottajan ikäihmisille

Pirkanmaa haluaa kulttuurin mukaan maakunnan sote-rakenteisiin

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*