Miten taide ja kulttuuri voisivat näkyä sairaalassa? Auttaako taide toipumisessa? Näihin kysymyksiin etsitään parhaillaan vastauksia Oulussa.

Sote-innovaatioita kehittävät OuluHealth-verkosto kerää Pohjois-Suomesta ideoita taiteen ja kulttuurin eri muotojen hyödyntämisestä sote-palveluissa.

Tavoitteena on keksiä uusia tapoja hyödyntää kulttuuria asiakas- ja potilastyössä tai asiakkaiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistämisessä.

Ideat voivat koskea esimerkiksi sitä, miten taide voisi näkyä sote-rakennuksissa, tiloissa, sisustamisessa, opasteissa tai teknologiassa.

OuluHealth-verkoston muodostavat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut, BusinessOulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto.

Verkosto haastaa kaikki miettimään, miten esimerkiksi kirjallisuus, kuvataide, media, muotoilu, sirkus, musiikki, tanssi, elokuva- ja pelitaide voisivat näkyä sote-palveluissa.

Esitetyt ideat kirjataan sähköiselle lomakkeelle ja ne käsittelee OuluHelthin innovaatioryhmä. Ryhmän valitsemia ideoita aletaan toteuttaa.

Lisäksi niitä hyödynnetään muun muassa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin taideohjelman laatimisessa ja Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -uudistamisohjelmassa.

Ministereiltä suosituksia kulttuurin lisäämiseksi

Tutkimukset ovat osoittaneet, että taiteella ja taiteellisella toiminnalla on merkitystä ihmisen fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, sekä osana hoitoa ja paranemista.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) ja kulttuuriministeri Sampo Terho (sin) antoivat vuoden 2018 lopulla suosituksia taiteen ja kulttuurin lisäämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Suositusten mukaan taiteen ja kulttuurin tulisi olla osa kunnan hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämistä, elinympäristöjä ja yleistä kulttuuritoimintaa.

Ministerit esittivät, että kunnat asettaisivat strategiassaan tavoitteita hyvinvointia ja terveyttä edistävälle taide- ja kulttuuritoiminnalle. Tavoitteiden toteutumista seurattaisiin osana kuntien hyvinvointikertomuksia ja strategista johtamista.

Lisäksi suosituksissa ehdotetaan, että kunnat varaavat määrärahaa hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta tukevaan taide- ja kulttuuritoimintaan ja varaisivat rakennushankkeissa osan kustannuksista taidenhankintoihin niin sanotun prosenttiperiaatteen mukaisesti.

Poikkihallinnolliset työryhmät voisivat tunnistaa taiteen ja kulttuurin mahdollisuudet osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja seurata asian toteutumista.

Saarikon ja Terhon suositukset oli laadittu tulevaa maakuntahallintoa silmälläpitäen.

Uudistuksen kaatumisesta huolimatta kunnilla on tehtävä kulttuurin edistämisessä.

Kuntien uusi kulttuuritoimintalaki astui voimaan maaliskuussa 2019. Laki lisää kulttuurin monipuolista tarjontaa ja määrittelee entistä tarkemmin kuntien kulttuuritehtävät ja -tavoitteet.

Lisää aiheesta:

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta uudistui: monipuolistaa kuntien kulttuuritarjontaa ja perustaa kehittämistehtävän

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*