Hallitusohjelman tavoitteena on selvittää vakavasti väkivaltaisten nuorten hoito- ja kuntoutusketjun toimivuus. -Minun mielestäni sitä on kuitenkin selvitetty riittävästi, Elina Pekkarinen sanoo. Kuva: Sami Perttilä

Vakavasti väkivaltaiset ja itsetuhoiset lapset tarvitsevat tehokkaampaa apua, huomauttaa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen kannanotossa, joka julkaistiin lapsiasiavaltuutetun vuosikertomuksen luovutuksen yhteydessä 4.4. Luovutus tapahtui etäyhteydellä. Vuosikertomuksen vastaanotti pääministeri Petteri Orpo, kok.. Vuosikertomuksen teemana on lasten terveys.

-Vuonna 2021 totesimme, että lasten ja nuorten välistä väkivaltaa ei Suomessa riittävissä määrin tunnisteta eikä tunnusteta, ja että sen torjuminen edellyttää toimia koko yhteiskunnalta. Silloin oli jo nähtävissä että erityisesti alle 15-vuotiaiden lasten väkivallan teot ovat lisääntyneet ja niiden muodot ovat raaistuneet, Pekkarinen muistutti.

Viime vuonna puolestaan kannanotto koski lasten mielenterveyden kriisiä ja miten sen korjaaminen on kokoyhteiskunnan asia.

-Tänä vuonna toteamme, että vakavasti väkivaltaiset ja itsetuhoiset lapset tarvitsevat hybridiyksiköiden apua.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Kyseessä on Suomessa pieni mutta hyvin haavoittuvassa semassa oelva lapsiryhmä, joka on vaaraksi itselleen ja myös ympäristölle, Pekkarinen kertoi. Kyse on lapsista, joiden tarpeeseen systeemi ei kykene vastaamaan.

-Ei voida puhua esimerkiksi tietystä mielenterveyden ongelmasta. Heidän tapansa reagoida vastoinkäymiseen voi olla impulsiivisen aggressiivista tai itsetuhoista, tai heillä voi olla tunnekylmää väkivaltaista käyttäytymistä.

Ammattilaisten kokemuksen mukaan tällainen oireilu on lisääntynyt. Nämä lapset oireilevat niin vakavasti, ettei heitä voi hoitaa kotona, sijaisperheessä tai lastensuojelulaitoksessa.

– Lasten erittäin vakava väkivaltainen ja itsetuhoinen oireilu on viime vuosina lisääntynyt. Kyseessä on hyvin pieni mutta raskaasti hoitotahoja kuormittava lapsijoukko, joka on jäänyt vaille tarvitsemaansa apua ja hoitoa. Nämä lapset ovat välittömässä avuntarpeessa, ja ilman apua he ovat suuressa vaarassa, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen huomauttaa.

Myös pääministeri Orpon hallitusohjelmassa haastava tilanne on tunnistettu. Hallitusohjelman tavoitteena on selvittää vakavasti väkivaltaisten nuorten hoito- ja kuntoutusketjun toimivuus.

-Minun mielestäni sitä on kuitenkin selvitetty riittävästi, Pekkarinen sanoi luovutustilaisuudessa.

Hän viittasi muutama vuosi sitten valmistuneeseen vaativaa sijaishuoltoa tarkastelleen työryhmän raporttiin.

Raportissa oli hyvin selkeät toimenpidesuositukset siitä, miten esimerkiksi lastensuojelulakia pitäisi muuttaa, Pekkarinen muistutti.

-Ilman apua näiden lasten oireet uhkaavat paitsi heidän omaa kasvuaan ja kehitystään myös hänen läheistensä, kuten vanhempien, sisarusten ja koulutovereiden turvallisuutta, Pekkarinen korosti.

Koska suoria keinoja vakavimmin oireilevien lasten hoitoon ei nykyisellään ole, lapsiasiavaltuutettu esittää koko Suomeen perustettaviksi hybirdiyksikköjä, joissa lastensuojelun, psykologin ja erityispedagogiikan sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian osaaminen yhdistyvät.

-Hybridiyksikköjen tulisi olla hyvinvointialueen alaisuudessa toimivia lastensuojelulaitoksia, joihin integroidaan lasten- ja nuorispsykiatriset palvelut sekä erityisopetus, Pekkarinen sanoi.

-Tämä edustaa sosiaali- ja terveydenhuollossa uudistusta ja myös hyvinvointialueiden toimintaperiaatteita parhaimmillaan, kun usean ammattialan osaaminen yhdistetään konkreettisesti.

-Tämä vaatii välitöntä toimia sekä hyvinvointialueelta että kansallista ohjausta ja seurantaa – ja kyllä, myös nopeita lainsäädännön muutoksia.

Pääministeri vakuutti toimeenpanomyönteisyyttään

Pääministeri Petteri Orpo kiitti puheenvuorossaan muun muassa sitä, että lapsiasiavaltuutetun vuosikertomuksessa on kysytty lasten ja nuorten näkemyksiä palveluista ja niiden tarpeesta.

Orpo muistutti, että hyvinvointialueiden rahoittamisessa sote-palveluihin käytetään rahaa nyt enemmän kuin koskaan ennen. Vuosikertomuksessa kritisoitiin hallituksen lapsiperheisiin kohdistamia leikkauksia ja lakiuudistusten kiireellisyyttä. Orpo totesi, että leikkaukset ja sopeutukset tehdään hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi.

Elina Pekkarinen muistutti hallitusohjelman hyvistä kirjauksista lasten ja nuorten palvelujen parantamisessa ja erityisesti siitä, että pelkät kirjaukset eivät riitä vaan tarvitaan myös niiden toimeenpanoa.

– Pääministerinä yksi tärkeimpiä sanojani on toimeenpano, Orpo sanoi.

– Pitää huolehtia siitä, että myös tapahtuu. Pelkkä kirjaus ei riitä, vaan pitää saada hyvät tavoitteet muuttumaan myös teoiksi.

Lue lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus 2023 täältä

Lue myös:

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*