Kuva: Ville Miettinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauden pilottien valmistelu on pysäytetty, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila ministeriön videokanavalla tänään julkaistussa videossa.

Syynä on perustuslakivaliokunnan antama lausunto valinnanvapauden lakiesityksestä.

Valiokunta arvioi valtioneuvoston menneen liian pitkälle toimeenpanovallan käytössään, ja arvioi kriittisesti hallituksen etupainoista esitetyn uudistuksen toteuttamista mm. valinnanvapauspilottien muodossa, jo ennen kuin niitä koskevat lait on hyväksytty.

”Valiokunta pitää tästä näkökulmasta erityisen ongelmallisena toimeenpanon laajamittaista aikaistamista pilottien avulla”, lausunnossa todetaan.

Valiokunta piti puutteellisena pilotoinnin sääntelyn määrittelyä ja pilotoijiksi valittavien kriteerien ilmoittamista.

”Sääntelyä on tämän johdosta täsmennettävä siten, että siitä käyvät ilmi pilotointiin osallistuvat alueet tai kriteerit, joilla alueet pilotointiin valitaan. [—] Sääntelyä on lisäksi täsmennettävä siten, että siitä käy ilmi sen henkilöllinen soveltamisala. Mikäli tarkoituksena on, että jokainen pilotointiin osallistuvalla alueella kuluu pilotoinnin piiriin, tulee myös tämän ilmetä selkeästi pilotointia koskevista säännöksistä. Pilotoinnin alueellista ja henkilöllistä alaa koskevan täydennyksen tekeminen on edellytyksenä 1. lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä”, valiokunnan lausunnossa todetaan.

Oikeustieteen professori Pauli Rautiainen arvioi pikaviestipalvelu Twitterissä jo sunnuntaina, että sekään ei ole poissuljettua, että perustuslakivaliokunta alkaisi käsitellä pilottipäätöksentekoa perustuslain 115 §:n mukaisena ministerivastuuasiana.

”Asia ei ole vähäpätöinen: PeV kielsi jo 2017 lausunnossaan sellaiset pilotit, joista STM/ministeri päätti keväällä 2018”, Rautiainen muistutti.

Pilotointeja on jo pantu toimeen eri puolella Suomea. Toukokuussa myönnettiin 100 miljoonaa euroa uusille piloteille, joiden oli määrä käynnistyä oletetusti heinäkuussa heti kun lait olisi hyväksytty. Mukana oli muun muassa asukasmäärällä mitattuna Suomen suurimmaksi pilotiksi kuvailtu Uudenmaan kattava kokeilu, joka sai 50 miljoonaa euroa.

Lisätalousarviosta luvattiin toiset 100 miljoonaa, jotka oli tarkoitus jakaa myöhemmin.

Nyt Kirsi Varhilan mukaan aiotaan odottaa, mitä perustuslakivaliokunnan lausunnosta seuraa.

– Koko ajan hakuprosessi on ollut sellainen, että päätökset ovat ehdollisia siihen saakka, kun lait on säädetty ja voimassa, Varhila sanoo.

– Reformiministeriryhmä on tehnyt linjaukset, joiden perusteella ministeri tekee päätökset. Nyt linjaukset pitää tarkastella uudestaan sen mukaan, miten laki perustuslakivaliokunnassa etenee.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila sanoo: ”Koko ajan hakuprosessi on ollut sellainen, että päätökset ovat ehdollisia siihen saakka, kun lait on säädetty ja voimassa”,
  * * *
  Demokraatti-lehti 6.6.18 Sosiaali- ja terveysministeriö on kuitenkin todennut 15.5.2018 tiedotteessaan, että sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt myöntää kymmenelle valinnanvapauspilotille 100 miljoonan euron rahoituksen. Ministeriö on siis reformiministeriryhmän hyväksymänä ensin käynnistänyt haun pilotointia varten sekä tehnyt konkreettisia valintoja ja päättänyt pilotointiin osallistujat. PeV sekä useat perustuslakiprofessorit ovatkin katsoneet, että pilotoinnin toimeenpano on jo alkanut, vaikkei lainsäädäntöä ole vielä hyväksytty.
  Rautiainen ihmetteli ennen kaikkea, miksei hallitus ole kiinnittänyt uudessa esityksessään PeVin kesäkuussa 2017 antaman lausunnon mukaisesti huomiota pilotoinnin perustuslainvastaisuuteen, vaikka PeV varta vasten tätä edellytti. Lisäksi hän ei voi käsittää, miten hallitus on voinut asettaa pilotointirahat jaettavaksi ja päättää kenelle niitä jaetaan, vaikka hallituksen esittämässä muodossa pilotointi on perustuslain vastaista eikä laki ole vielä voimassa.
  – Hallitus jäi uudessa käsittelyssä housut kintuissa kiinni. Jos tämä ei ole toimeenpanon aikaistamista, niin mikä sitten, hän hämmästeli.
  * * *
  STM:n päätökset rahan myöntämisestä eivät olleet ehdollisia – saajat ovat voineet luottaa saavansa myönnetyt rahat.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*