Kuva: Pixabay

Valtiovarainministeriö uudistaa parhaillaan henkilötunnusjärjestelmää. Uudistuksella luodaan edellytykset digitaalisen toimintaympäristön kehittymiselle Suomessa ja varmistetaan sujuva asiointi kaikille kehittämällä väestötietojärjestelmän identiteetinhallintaa.

Hankkeessa varmistetaan muun muassa henkilötunnusten riittävyys, helpotetaan ulkomaalaisten asiointia suomalaisissa palveluissa ja parannetaan yhdenvertaisuutta poistamalla sukupuolisidonnaisuus uusista henkilötunnuksista.

Uudistuksiin liittyy tietojärjestelmien muutostarpeita, joiden toteuttamiseen myös kuntasektorin ja tulevien hyvinvointialueiden on syytä varautua.

Näiden muutostarpeiden tarkempi arviointi ja niihin valmistautuminen on tärkeää aloittaa ajoissa, jotta kuntien asiointipalvelut ja järjestelmät toimivat jatkossakin mallikkaasti.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Henkilötunnusten riittävyys varmistetaan uusilla välimerkeillä

Henkilötunnusjärjestelmän uudistusten käyttöönoton edellytyksenä on ollut varmistaa henkilötunnusten riittävyys myös jatkossa. Henkilötunnusten riittävyys on säädöstasolla ratkaistu kesällä 2022 annetulla valtioneuvoston asetuksella.

Asetuksen mukaisesti henkilötunnusten riittävyys varmistetaan ottamalla käyttöön uusia välimerkkejä nykyisten välimerkkien loputtua. Esimerkiksi 2000-luvulla syntyneillä otetaan nykyisen A-kirjaimen lisäksi käyt-töön kirjaimet B, C, D, E ja F.

Uusien välimerkkien käyttöönotto tulee lähtökohtaisesti vaatimaan muutoksia henkilötunnuksia käsitteleviin tietojärjestelmiin. Nämä muutokset on tärkeää toteuttaa mahdollisimman pian asetuksen voimaantulon 1.1.2023 jälkeen.

Ensimmäinen uuden välimerkin sisältävä henkilötunnus annetaan Digi- ja väestötietoviraston arvion mukaan syksyllä 2024. DVV päivittää arviota kuukausittain verkkosivuillaan.

Suomalaisen henkilötunnuksen saamista nopeutetaan

Uudistuksella aikaistetaan ja laajennetaan henkilötunnuksen antamista ulkomaalaisille. Lähtökohtana on esimerkiksi siirtää henkilötunnuksen myöntämistä oleskeluluvan päätösvaiheesta hakuvaiheeseen.

Uuden etärekisteröintimenettelyn myötä Suomeen esimerkiksi töihin tai opiskelemaan muuttamassa oleva henkilö voi saada henkilötunnuksen jo ennen maahan saapumistaan. Muutoksen myötä suomalaisissa viranomaisissa ja organisaatioissa asioi merkittävästi nykyistä vähemmän henkilötunnuksettomia ihmisiä. Tämä vähentää merkittävästi organisaatiokohtaisten keinotunnusten käyttötarvetta sekä manuaalisen selvittely- ja yhdistelytyön määrää.

Etärekisteröityjen tietojen hyödyntämisen edellytyksenä on, että tietoja vastaanottava organisaatio pystyy erottamaan etärekisteröinnissä tunnistettujen henkilöiden tiedot muulla tavalla tunnistetuista henkilöistä. Käytännössä tämä vaatii kertaluonteisia tietojärjestelmämuutoksia, joiden suuruusluokka riippuu pitkälti käytettävistä tietojärjestelmistä. Etärekisteröintiin perustuvien tietojen hyödyntäminen on organisaatioille vapaaehtoista.

Sukupuolisidonnaisuuden poistamisella henkilötunnuksesta parannetaan yhdenvertaisuutta

Vuoden 2027 alusta lähtien sukupuolta ei enää päätellä henkilötunnuksen loppuosassa olevasta yksilönumerosta, joka on tällä hetkellä naisilla parillinen ja miehillä pariton. Muutoksen jälkeen annettavissa henkilötunnuksissa loppuosan yksilönumero on satunnainen. Ennen vuotta 2027 annetut henkilötunnukset pysyvät ennallaan.

Sukupuolisidonnaisuuden poistaminen vähentää sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää ja edistää siten yhdenvertaisuutta.

Muutos vaikuttaa niiden sukupuolitietoja käsittelevien organisaatioiden menettelytapoihin ja tiedonhallintaan, jotka päättelevät sukupuolitiedon henkilötunnuksesta. Jatkossa sukupuolitiedon tarvitseva organisaatio kerää tiedon väestötietojärjestelmästä, josta tieto on sitä tarvitseville tahoille saatavilla. Tämä vaatii tietojärjestelmämuutoksia, joiden tekeminen normaalien tietojärjestelmäpäivitysten yhteydessä mahdollistetaan neljän vuoden siirtymäajalla.

Suurin osa uudistuksista voimaan ensi vuonna

Valtioneuvoston asetus uusista välimerkeistä tulee voimaan 1.1.2023. Etärekisteröintiin liittyvät lakimuutoksen tulevat voimaan 1.9.2023 ja sukupuolineutraalia henkilötunnusta koskevat muutokset 1.1.2027.

Digi- ja väestötietovirasto tukee kuntia uudistuksiin valmistautumisessa. Lisätietoja saa artikkelin lopusta löytyvistä linkeistä.

Kirjoittajat:

Hankepäällikkö Henriikka Tammes, valtiovarainministeriö

Projektipäällikkö Markus Maunula, Digi- ja väestötietovirasto

Lisätietoja henkilötunnusjärjestelmän uudistamisesta valtiovarainministeriön verkkosivuilla: https://vm.fi/web/vm/henkilotunnuksen-uudistamisen-hanke

Digi- ja väestötietoviraston päivittyvä verkkosivu uudistuksen kannalta ajankohtaisista asioista: https://dvv.fi/hetu-uudistus

Digi- ja väestötietoviraston blogikirjoitus uudistuksen vaikutuksista kunnille: https://dvv.fi/blogi/-/blogs/miten-henkilotunnuksen-uudistus-vaikuttaa-kuntien-toimintaan-

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*