Kuva: Ville Miettinen

Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen, jolla kehitettäisiin valtion tuella rahoitettuja ARA-asuntoja omistavien vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen taloudellisia tukitoimenpiteitä.

Taustalla on väestön ja työpaikkojen siirtyminen kasvukeskuksiin, minkä seurauksena monilla paikkakunnilla vuokra-asuntojen kysyntä vähenee ja asuntoja jää tyhjilleen. Suuri osa vajaakäytössä olevista vuokrataloista on rahoitettu valtion myöntämillä aravalainoilla.

– Tukitoimenpiteisiin ehdotetut muutokset parantaisivat ARA-asuntoja omistavien vuokrataloyhteisöjen mahdollisuuksia kehittää kiinteistökantaansa ja jatkaa toimintaansa myös väestöltään vähenevillä alueilla, sanoo asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, kesk., tiedotteessa.

Tällä hetkellä tukitoimenpiteitä voidaan myöntää vasta silloin, kun yhteisö on huomattavissa taloudellisissa vaikeuksissa.

MainosHallituksen esityksen mukaan aravalainojen ehtoja voitaisiin muuttaa nykyistä aiemmin, jos sen avulla voitaisiin ennaltaehkäistä yhteisön taloudellisia vaikeuksia. Tervehdyttämisavustukset ja lainojen osittainen anteeksianto taloja purettaessa (ns. purkuakordi) voitaisiin tarvittaessa ottaa käyttöön nykyistä varhaisemmin.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että akordien enimmäismäärää nostetaan kymmenellä prosenttiyksiköllä ja että lainaehtomuutoksissa oleva kahden prosentin pohjakorko poistetaan. Esityksen tarkoituksena on myös kohtuullistaa korkeakorkoisten aravalainojen korkoja asettamalla niihin muuttuva enimmäiskorko sekä yksinkertaistaa purkuavustusta koskevaa sääntelyä.

Hallituksen esityksellä toteutettaisiin asuntokannan ja asuinolojen kehittämistoimenpiteitä kasvukeskusten ulkopuolella selvittäneen työryhmän (ns. AAKE-työryhmä) ehdotuksista ne, jotka vaativat laki- ja asetusmuutoksia. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*