Tietoa keräämällä halutaan tukea nuorten mahdollisuuksia oman paikan vahvistamiseen esimerkiksi työelämässä ja päätöksenteossa, E2 Tutkimuksen toimitusjohtaja Karina Jutila kertoo. Kuva: Mirkku Merimaa

Nuorten mielenterveysongelmat ovat tällä hetkellä iso yhteiskunnallinen ongelma, joka jossain määrin yllätti kaikki. Merkkejä tulevasta oli kuitenkin saatavilla ennen nuorten mielenterveysongelmien paisumista nykyisiin mittoihinsa, E2 Tutkimuksen toimitusjohtaja Karina Jutila jatkaa.

Huolestuttavia viestejä saatiin esimerkiksi oppilaitoksista.

– Ongelmiin havahdutaan turhan usein vasta, kun ne ovat kasvaneet yhteiskuntaan monin tavoin vaikuttaviksi trendeiksi. Näin kävi myös mielenterveysongelmien kohdalla.

– Jos tutkimustiedon äärelle pysähdyttäisiin aikaisemmin, niin voisimme todennäköisemmin havahtua merkkeihin ajoissa ja ehkäistä ongelmien pahenemista ja kasautumista.

Ajoissa ongelmiin puuttuessa hinta jäisi pienemmäksi sekä inhimillisesti että taloudellisesti katsottuna.

Päätöksenteon tueksi tarvitaan tietoa ja juuri sitä E2 Tutkimus kerää. Tutkimuslaitos selvittää parhaillaan, miltä tulevaisuus näyttää nuorten mielestä Itä-Suomessa.

Jutila kertoo Nuoret Itä-Suomen tulevaisuuden tekijöinä -tutkimushankkeen etenevän hyvällä mallilla. Tulokset valmistuvat kesäkuun alkupuolella.

– Meitä kiinnostaa nuorten ajattelu, koska se on Suomen tulevaisuuden kysymys. Itä-Suomi on monella tavalla kiinnostava alue.

Itä-Suomen kiinnostavuutta tutkimusalueena nostavat esimerkiksi omanlaisensa mahdollisuudet luonnossa viihtymiseen ja alueen perinteet.

– Itä-Suomi erottuu myös väestön sairastavuudella ja nyt myös Venäjän hyökkäyssota vaikuttaa erityisellä tavalla rajan lähellä asuviin. Rajaliikenne on kiinni ja sillä on vaikutuksia talouteen, työhön ja elämäntapoihin.

Ylipäätään Itä-Suomea koskevat työelämän suuntaukset ja muuttoliikkeet kiinnostavat nuorten ajattelua tutkittaessa.

Tärkeitä kysymyksiä

Tutkimushankkeessa halutaan antaa Itä-Suomessa asuville, täysi-ikäisille nuorille, mahdollisuus itse kertoa ajatuksistaan.

– Haluamme tietää, miten he itse näkevät kotiseutunsa ja toisaalta oman elämänsä keskeiset tekijät. Mitkä asiat lisäävät nuorten onnellisuutta ja tyytyväisyyttä? Mitkä ovat hankalia asioita?

Millaiset puitteet nuorten elämään Itä-Suomi tarjoaa?

– Se on tärkeä kysymys, kun tutkimuksessa halutaan tietää, mistä muodostuu alueen pitovoima. Mitkä tekijät saavat miettimään muuttoa ja mitkä tekijät puoltavat elämää Itä-Suomessa?

Nuorten vastauksista kertyvä tieto voi auttaa elinkeinoelämän päättäjiä tai vaikkapa kuntapäättäjiä.

– Tutkimustiedolla palvelemme yrityksiä, työelämää, oppilaitoksia, kuntia ja tarjoamme tietoa julkiseen keskusteluun.

Nuorilla on asiaa

Jo sillä on merkitystä, että nuoria kuunnellaan ja heidän mielipiteistään välitetään, Karina Jutila arvioi.

– E2 Tutkimuksessa nuoria tutkivat itsekin kyseiseen ikäryhmään kuuluvat ammattilaiset. Tutkimusotteessa on vertaisuutta ja vahvaa ymmärrystä nuorten ajattelusta ja elämäntilanteista.

E2 Tutkimus pyrkii kysely- ja haastatteluaineistojen pohjalta löytämään asiat, jotka ovat juuri tämän päivän nuorten sydämellä ja ajatuksissa Itä-Suomessa.

Tutkimuslaitoksella on myös aiempaa tutkimustietoa, johon tässä hankkeessa saatavia tuloksia voidaan verrata.

– Esimeriksi Vaasan ja Oulun alueilla on ollut samoja kysymyksenasetteluita.

Alueellisia tarkoituksia palvelevalle ja nuoria koskevalle tutkimukselle on tilausta, Jutila näkee.

Nuoret Itä-Suomen tulevaisuuden tekijöinä – tutkimushankkeen rahoittavat E2 Tutkimuksen lisäksi MTK:n säätiö, Kainuun liitto ja Palkansaajasäätiö.

– Kun Itä-Suomen nuorten ajattelua koskeva tutkimus valmistuu, siinä ei ole pelkästään esille nousseita kipupisteitä ja mahdollisuuksia, vaan myös nuorten kehittämisajatuksia alueelle, Jutila jatkaa.

Yksi tutkimus ei riitä

Karina Jutila painottaa, että E2 Tutkimuslaitos ei ole suinkaan ainoa taho, joka on selvittänyt nuorten ajattelua. Nuorisobarometri on ansiokas esimerkki edelleen jatkuvasta ja eri teemapainotuksin toteutuvasta tutkimustyöstä.

– Nuorisobarometri on tärkeä osa kansallista tutkimustyötä, jolla seurataan nuorten ajattelua ja asenteita.

Nuorten mielenterveys- ja jaksamisongelmat ovat kansallisia kysymyksiä.

– Niissäkin on nuorten välisiä eroja eikä yleistyksiä pidä tehdä kevyin perustein.

Yleistä ja yhtä nuorten ongelmia selittävää tekijää ei ole tiedossa.

– Syytä on kysyä, miten nuorten ongelmat liittyvät esimerkiksi ulkoisiin paineisiin tai kiusaamiseen, perheiden voimavaroihin tai negatiiviseen työelämäpuheeseen.

Riippumaton tutkimuslaitos E2 Tutkimus tekee sekä yleishyödyllisiä tutkimushankkeita että asiakkaiden toimeksiantoina tutkimuksia ja selvityksiä.

Lue myös:

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*