Savonlinnassa halutaan asua puhtaiden vesistöjen ympäröimänä. Kaupunki haluaa, että tulevaisuuden Suomessa kunnilla olisi enemmän sananvaltaa oman alueen kaivoshankkeisiin.

Kaupunginjohtaja Janne Laineen mielestä maankäyttö- ja rakennuslakia tulee muuttaa siten, että kaivoksen perustaminen edellyttää kunnan hyväksymää kaavoitusta. Samaa mieltä on myös miehen työnantaja Savonlinnan kaupunki, joka on toimittanut asiaan liittyvän kannanoton maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Suomen ministereille ja ympäristöviranomaisille.

Kannanoton mukaan maanomistajille, alueen asukkaille ja viranomaisille on annettava nykyistä suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa kaivoshankkeisiin eri vaiheissa. Kaupungin mielestä kaivostoiminnan tulisi perustua aina maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen kaavaan.

-Kaivoksella on laaja-alainen ja iso vaikutus kunnan ympäristöön ja toimintaan, joten se pitää kaavoituksen kautta kuulua itsehallinnon mukaisesti kunnan demokraattiseen päätösvaltaan. Kaivostoiminnan vaikutukset kunnan alueen ympäristöön ovat suuremmat kuin esimerkiksi tehtailla ja matkailualueilla, jotka aina vaativat oikeusvaikutteisen kaavan, Laine kertoo.

Kaivoslakiuudistus on parhaillaan työ alla ja eduskunnalle lakiesitys on alkuperäisen aikataulun mukaan tarkoitus antaa joulukuussa. Kaavoitus olisi yksi keino antaa kuntiin lisää päätösvaltaa kaivosasioissa.

Mainos-Kaavoituksella päätetään paljon pienemmistäkin asioista aina bussipysäkin paikasta lähtien. On erikoista, ettei kaivostoiminnan suhteen kunnilla ei ole minkäänlaista sananvaltaa. Ei voi olla niin, että tänne tulee vuosikymmeniksi joku kansainvälinen yritys maaperää kuokkimaan. Tästä tulee mieleen ihan siirtomaameininki, Laine lataa.

Kannanotossaan kaupunki tuo esille, että kaivoslain tarkoituksen toteuttaminen edellyttää yleisten ja yksityisten etujen turvaamista. Jo malminetsintälupahakemuksissa on oltava tieto alueen kaavoista ja mahdollisesti vireillä olevista kaavahankkeista. Myös valtion ohjausvaikutusta tarvitaan edelleen merkittävien ympäristöhäiriötä aiheuttavien hankkeiden sijoittamisessa kuntaan.

-On hyvin erikoista, että kaivoshankkeiden mahdollistamisesta päättäminen ei kuulu kunnallisen demokratian ja kansanvallan piiriin. Kaivoshankkeilla on erittäin järeä vaikutus ihmisten elinympäristöön, joten maankäyttö- ja rakennuslakia tulee muuttaa niin, että toimivalta kaivoshankkeiden mahdollistamisesta kaavan kautta tulee kuntien päätösvaltaan, Laine vaatii.

Kaupunki suhtautuu kielteisesti tuleviin kaivoshankkeisiin Saimaan alueella. Kaivoshankkeisiin liittyy kaupungin mielestä isoja ympäristöriskejä ja niillä on merkittävät haitalliset vaikutukset kunnan asumis- ja matkailuvetovoimaan.

-Kaivoksen tuomat taloudelliset hyödyt ovat huomattavasti pienemmät verrattuna sen riskeihin. Saimaan alue tulee säilyttää puhtaana ja turvallisena, koska alueellamme sijaitsee kansallisesti Suomen merkittävimmät puhtaan veden varannot. Puhtaasta vedestä tulee tulevaisuudessa globaalilla tasolla pula ja siksikään kaivoshankkeilla ei saa vaarantaa Saimaan puhtaita vesiä, Janne Laine muistuttaa.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Kansalaisaloite lainmuutokseen: KaivostoiminnalleRAJAT (31.5.21) tarvitsee lisää kannatusta! Vasta reilu 12 000 allekirjoitusta. Löytyy kansalaisaloitepalvelusta. Myös useita linkkejä mm. aivostoiminnalke rajat ja Pelastetaan Saimaa sekä Pelastetaan Päijänne – ryhmien F-sivuilla.

  2. Ehdottomasti samaa mieltä kuin Janne Laine! Siirtomaameininkiähän kaivostoiminta on ollut tähän asti monissa tämänkaltaisissa tapauksissa, joten muutosta tarvitaan!

  3. Nykyinen kaivoslaki on vastoin oikeudenmukaisuuden vaatimusta, tervettä järkeä sekä kansalaisten ja kuntien oikeutta päättää omista asioistaan. On käsittämätöntä, että ilmoitusmenettelyllä voi kaapata toisen maa-alueet kaivoskäyttöön ja viedä asiaa eteenpäin ilman luontovaikutusten arviointia. Uutta lakia valmistelevaan työryhmään on nimetty kaivoslobbarit, mutta luonto- ja kansalaisasioista huolestuneita ei siellä montaa ole.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*