Mitä kuuluu EU? on Kuntalehden ja alueiden komitean yhteistyönä toteuttama video- ja juttusarja EU:n tilasta ja tulevaisuudesta ja kuntien ja alueiden roolista prosessissa ja mahdollisuuksista vaikuttaa EU:n päätöksentekoon.

Euroopan alueiden komitea tuo alueiden ja kuntien äänen kuuluviin EU:ssa. Alueiden komitea on poliittinen elin, jossa jäseninä on alue- ja paikallistason vaaleilla valittuja luottamushenkilöitä kaikista EU-maista. Alueiden komitea antaa lausuntoja uusista säädöksistä, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Tällaiset säädökset muodostavat noin 70 prosenttia kaikesta EU:n lainsäädännöstä.

Jakso 4

EU:n koheesiopolitiikka

Mitä kuuluu EU? -sarjan neljännessä osassa pohditaan EU:n koheesiopolitiikkaa, ja mitä se merkitsee Euroopan tasolla tai toisaalta alue- ja kuntatasolla. Näkemyksiään kertovat Ilpo Heltimoinen, Mikkel Näkkäläjärvi, Sari Rautio ja Nils Torvalds. Jakso on kuvattu EU:n päätöksenteon ytimessä Brysselissä.

Jakso 3

Kuntien edunvalvonta Brysselissä

Kuntalehden ja Euroopan alueiden komitean yhteisessä Mitä kuuluu EU? sarjassa käydään tällä kertaa läpi kuntien vaikuttamista Brysselissä, kuullaan Markku Markkulan ja professori Sami Moision näkemyksiä Suomen alueuudistuksesta ja luodaan katsaus alueiden komitean ajankohtaisiin puheenaiheisiin.

Jakso 2

Vihreä siirtymä on myös huoltovarmuutta

– energiatehokkuus ja turvallisuus Mitä kuuluu EU -sarjan puheenaiheina toisessa osassa

Kuntalehden ja EU:n Alueiden komitean AK:n yhteisessä Mitä kuuluu EU -sarjassa käydään tällä kertaa läpi kuntien energiatalouden huoltovarmuutta ja vihreää siirtymää.

Vierailemme myös AK:n täysistunnossa Brysselissä, jossa Ukrainan tilanne oli laajasti esillä. Kiovan pormestari Vitali Kiltshko muistutti etäpuheessaan, että Ukraina on osa Eurooppaa ja ukrainalaiset eurooppalaisia.

AK:n Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Markku Markkula, kok., taustoittaa EU:n komission päätöstä valita kuusi kaupunkia Suomesta hiilineutraaliuteen pyrkiviksi edelläkävijöiksi.

Studiohaastattelussa pohditaan EU:n ja Suomen kuntien pyrkimyksiä energiatehokkuuteen, mutta myös uusien Green Deal -direktiivien vaikutuksia kuntien toimintaan.

Mukana keskusteluissa ovat mm. europarlamentaarikko Ville Niinistö, vihr., ja Alueiden komitean Suomen valtuuskunnan jäsenet Sari Rautio, kok., ja Mirja Vehkaperä, kesk., sekä Kuntaliiton asiantuntijat Miira Riipinen ja Vesa Peltola.

Jakso 1

Mitä kuuluu EU? -sarjan ensimmäisessä jaksossa katsotaan EU:n tulevaisuuteen paikallis- ja aluetason näkökulmasta ja pohditaan Ukrainassa käytävän sodan vaikutusta Eurooppaan. Keskustelijoina Mikko Aaltonen, Markku Markkula ja Mirja Vehkaperä.