Haapaveden kaupunginjohtajavalinnassa jäi ansiovertailu tekemättä ja valtuuston päätös kaatui hallinto-oikeudessa. Kuva: Haapaveden kaupunki)

Haapaveden kaupunginvaltuuston toukokuussa 2021 tekemä päätös valita kaupunginjohtajaksi Kimmo Hinno on kaatunut Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa. Tällä viikolla antamassaan päätöksessä hallinto-oikeus toteaa, että virkaan ehdolla tai siihen suostumuksensa antaneiden kesken ei ollut laadittu kirjallista ansiovertailua, joten kaupunginvaltuuston päätös oli kumottava.

-Hakijoiden ansioista ei ole laadittu kirjallista ansiovertailua. Valinnassa on annettu painoa Hinnon henkilökohtaisille ominaisuuksille, joista on ollut jo ennestään tieto hänen kaupungin palveluksessa työskentelynsä perusteella. Kun haastatteluja ei ole suoritettu, muilla hakijoilla ja suostumuksen antajilla ei ole ollut mahdollisuutta tuoda esille tarkempaa selvitystä henkilökohtaisista ominaisuuksistaan.

-Tähän nähden valintamenettely ei myöskään kokonaisuutena osoita, että hakijoita olisi menettelyn aikana tosiasiallisesti vertailtu keskenään. Päätöksestä tai hallinto-oikeudelle esitetystä lausunnosta ei ilmene, että hakijoita olisi vertailtu yleisten nimitysperusteiden ja erityisten kelpoisuusvaatimusten pohjalta johdonmukaisesti ja tasavertaisesti ottaen huomioon virkaan kuuluvat tehtävät. Näin ollen asiassa ei ole ilmennyt selvitystä, jonka perusteella voisi vakuuttua siitä, että valintamenettely olisi perustunut hakijoiden ansioiden asianmukaiseen vertailuun, hallinto-oikeuden ratkaisussa todetaan.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen valitti niin ikään virkaa hakenut Rauno Maaninka. Maaninka vaati kaupungilta yli 7000 euron oikeudenkäyntikuluja, mutta hallinto-oikeus katsoi kohtuulliseksi summaksi 875 euroa.

Haapaveden kaupunginhallitus käsittelee asiaa ensi maanantain kokouksessaan ja päätösesityksen mukaan kaupunki ei lähde ratkaisusta valittamaan. Kimmo Hinno on jo antanut suostumuksensa hoitaa virkaa väliaikaisesti siihen saakka, kunnes uudestaan käynnistettävä rekrytointiprosessi saadaan päätökseen.

Heinäkuusta 2020 lähtien Haapaveden vt. kaupunginjohtajana toiminut yhteiskuntatieteiden maisteri Kimmo Hinno sai kaupunginvaltuuston valtuuston virkavaalissa toukokuussa 2021 24 ääntä ja hallinto-oikeuteen päätöksestä valittanut oikeustieteiden maisteri Rauno Maaninka 2 ääntä. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli se myöntää valitusluvan.

Edit 22.9. klo 14.50: Lisätty toiseksi viimeinen kappale ja tieto siitä, ettei kaupunki ole päätöksestä valittamassa.