kuva: Akaan kaupunki
Akaan valtuustolla oli perusteet irtisanoa kaupunginjohtaja Aki Viitasaari, toteaa KHO.

Akaan valtuuston päätös kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren irtisanomisesta pysyy voimassa. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Viitasaaren valituksen asiassa.

Akaan valtuusto päätti 31.5.2017 irtisanoa Viitasaaren luottamuspulan vuoksi. Asiaa valmistellut tilapäinen valiokunta listasi luottamuspulan syiksi muun muassa yhteistyökyvyttömyyden, johtoryhmätyöskentelyn puutteet, sopimattoman käytöksen alaisia kohtaan, edustusvelvollisuuksien laiminlyönnin ja valtuustoasioiden huonon valmistelun.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus katsoi lokakuussa 2018, että Akaan valtuuston päätös oli oikeutettu, kun otetaan huomioon valtuustolle tällaisessa asiassa kuuluva laaja harkintavalta. Hallinto-oikeuden mukaan kuntalain mukaiset perusteet irtisanomiselle ovat olleet olemassa, vaikka osa luottamuspulan perusteista oli jäänyt selvittämättä ja vaikka mikään luottamuspulan menettämiseen johtaneista syistä ei yksittäisenä asiana ollut erityisen painava.

KHO totesi, että hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita. KHO antoi päätöksensä 27. joulukuuta.

MainosAkaa valitsi uuden kaupunginjohtajan jo tammikuussa 2019. Valituksi tuli Järvenpään hallinto- ja talousjohtajana aiemmin työskennellyt Antti Peltola.

KHO:n päätös