Kolari valitsi Kristiina Tikkalan kunnanjohtajaksi marraskuussa 2018.
kuva: Milla Salo / Kolarin kunta
Kolarin valtuusto valitsi Kristiina Tikkalan kunnanjohtajaksi. 6. marraskuuta 2018.

Kolarin kunnanjohtaja Kristiina Tikkala ei aio allekirjoittaa hänelle tarjottua erosopimusta. Tikkalalle annettu määräaika oma-aloitteiseen irtisanoutumiseen umpeutuu tänään, 17. huhtikuuta. Jos hän eroaa itse, hän on oikeutettu erokorvaukseen.

– Sopimus vilisee laittomuuksia, Tikkala sanoo.

Kolarin valtuusto totesi 6. huhtikuuta lukemin 13–8, että Tikkala ei nauti kunnan päättäjien luottamusta. Kunnan ja Tikkalan välisessä johtajasopimuksessa luottamuspulan arviointi määritellään valtuuston tehtäväksi.

Tikkala aloitti kunnanjohtajana vuoden 2019 alussa. Hän sanoo yhteistyönsä kunnanhallituksen puheenjohtajan Helena Kaikkonen-Tiensuun, kesk., ja kunnanvaltuuston puheenjohtajan Esa Nordbergin, vas., kanssa vaikeutuneen sen jälkeen, kun hän puuttui Kolarin vallitsevaan kuntakulttuuriin.

– Siihen kuului muun muassa se, että kunnanjohtajalta pimitettiin systemaattisesti asioita.

Tilanne kärjistyi Tikkalan mukaan nopeasti ajojahdiksi. Järjestelmällisen savustamisen hän sanoo alkaneen syksyllä 2019 luottamuspulaan vedoten.

– Kunnanhallituksen puheenjohtaja toimii kunnanjohtajan esimiehenä ja hänen vastauksensa kysymykseeni väitetyn luottamuspulan syystä oli kerta toisensa jälkeen, että hän ei tiedä mistä on kysymys.

Tikkalan johtajasopimukseen on kirjattu, että jos mahdollisuus ristiriitatilanteeseen tai uhka luottamuksen menettämiseen on olemassa, on asia otettava välittömästi keskusteluun kunnanjohtajan ja luottamuselinten puheenjohtajiston kesken.

– Näitä keskusteluja ei käyty ennen kuin tilanne oli niin pitkällä, että erottamistani valmisteltiin. Luottamuspulan syyksi ilmoitetut seikat olen käynyt läpi puheenjohtajiston kanssa. Valtaosa esille nostetuista seikoista on ollut johtamistapaan liittyviä näkemyseroja, joita on nostettu esille, jotta saadaan perusteet minun erottamiselleni.

Maaliskuussa 2020 jätettiin työsuojeluilmoitus kunnanjohtajan epäasiallisesta käytöksestä sekä pelon ja ihmetyksen ilmapiiristä, jonka väitettiin jatkuneen yli vuoden.

– Se, että ilmoitus jätettiin vasta nyt, tukee näkemystäni siitä, että työsuojeluilmoitus on osa minuun kohdistettua järjestelmällistä ajojahtia, Tikkala toteaa.

Työsuojeluilmoituksessa esille tuodut seikat ovat Tikkalaan mukaan joko työnjohto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita tai sitten kunnassa jo pitkään vallinneita ongelmia muun muassa työilmapiirissä.

– Se mitä minulle on kerrottu tapahtumista useiden edeltäjieni toimikausien aikana, tukee käsitystäni siitä, että olen vain yksi helmi pitkässä helminauhassa Kolarin kunnanjohtajia, jota yritetään ”savustaa” ulos.

Tikkalan asiamies, asianajaja Kirsi Eksymä on toimittanut kunnanhallitukselle kirjelmän, jossa todetaan että Tikkalalle tarjottu erosopimus ei vastaa johtajasopimusta. Johtajasopimuksessa puhutaan erotilanteessa laadittavasta ”yhteisestä sopimuksesta”, mutta nyt Tikkala kertoo saaneensa erosopimuksen eteensä vasta sen jälkeen, kun sopimus oli jo hyväksytty kunnanhallituksessa. Sopimuksen katsotaan olevan myös lainvastainen muun muassa irtisanomisajan osalta.

Kirjelmässä Eksymä pyytää kunnanhallitukselta kannanottoa, onko kunta valmis neuvottelemaan Tikkalan kanssa uudesta erosopimuksesta vai edellytetäänkö, että Tikkala allekirjoittaa sopimuksen kunnanhallituksen hyväksymässä muodossa.

Kolarin valtuusto valitsi taustaltaan kokoomuslaisen Kristiina Tikkalan kunnanjohtajaksi marraskuussa 2018. Tikkala työskenteli aiemmin Liikenneviraston kansainvälisen toiminnan johtajana.

”Tietoa ei ole pimitetty”

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Helena Kaikkonen-Tiensuu, kesk., oudoksuu väitettä, että kunnanjohtaja Tikkalalta olisi pimitetty tietoa.

– Meillä on ollut säännöllisesti johtavien luottamushenkilöiden ja kunnanjohtajan palaveri, jossa on käyty läpi hallitukseen ja valtuustoon tulevia asioita. Ei yhtään kertaa ole ollut sellaista tilannetta, että häneltä olisi pimitetty tietoa, eikä hän ole myöskään tuonut sellaista esille.

– Yhdessä tapauksessa yksi työntekijä ei halunnut, että kunnanjohtajalle välitetään tieto läksiäisistä.

Kaikkonen-Tiensuu ei usko, että Kolarin päätöksenteon kulttuurissa olisi jotain erityisesti vialla.

– Tikkala on sanonut, että toimimme hyvin vanhanaikaisesti, mutta ei hän ole juurikaan esittänyt, miten toimintaa pitäisi muuttaa. Ehkä meidän järjestelmämme eivät ole niin uudenaikaisia kuin hänen aiemmissa työpaikoissaan, mutta kyllä meillä on kuitenkin ihan toimivat systeemit.

– Aiemmat kunnanjohtajat ovat siirtyneet täältä ihan normaalisti uusien haasteiden pariin, joten siinäkin mielessä nämä väitteet ihmetyttävät.

 

Juttua muutettu 17.4. klo 15.15: Lisätty Kaikkonen-Tiensuun kommentit.