Kolarin kunnanjohtajan virka on ollut täyttämättä jo yli kahden vuoden ajan. (Kolarin kunta / Pete Huttunen)

Hannu Haapala on jättänyt Kolarin kunnanhallitukselle eronpyynnön vt. kunnanjohtajan tehtävistä henkilökohtaisista syistä.

Haapala on hoitanut kunnanjohtajan virkaa marraskuusta 2020 alkaen. Hän jatkaa vt. kunnanjohtajana vielä maaliskuun ajan, jonka jälkeen hän siirtyy lomien kautta eläkkeelle 1.5.2023 alkaen.

Kolarin kunta ei pysty heti täyttämään kunnanjohtajan virkaa, koska aiemmin kunnanjohtajana toimineen Kristiina Tikkalan tekemä valitus on edelleen vireillä KHO:ssa.

Kolari erotti Tikkalan syyskuussa 2020. Tikkala valitti päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, joka totesi kunnan antamat potkut laillisiksi. Tästä ratkaisusta Tikkala valitti edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Hallintosäännön mukaisesti kunnanjohtajan loman aikana sijaisena toimii hallintojohtaja Tiina Piirilä. Kolarin kunta kertoo tiedotteessaan, että vt. kunnanjohtajan tehtävän hoitamiseen liittyviä järjestelyjä selvitetään parhaillaan.