Akaa

Pääväylien varrella sijaitseva Akaa on noin 17 000 asukkaan aktiivinen ja hyvinvoiva kaupunki Tampereelta 40 km etelään. Kaupungin palveluksessa työskentelee noin 1.050 ammattilaista. Akaan kaupunki on savuton työpaikka.

Nykyisen viranhaltijamme siirtyessä toisiin tehtäviin haemme vakituiseen virkasuhteeseen

TEKNISTÄ JOHTAJAA

Tekninen johtaja johtaa teknistä toimialuetta vastaten sen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Tekninen johtaja toimii teknisen lautakunnan esittelijänä. Tekninen johtaja on kaupungin johtoryhmän jäsen ja hänen esimiehenään toimii kaupunginjohtaja.

Akaan kaupungin tekninen toimi koostuu teknisen toimen hallinnosta, tilahallinnosta, alueiden kunnossapidosta ja siivous- ja ruokapalveluista. Hallinto-tehtäväalue vastaa toimialan alaisesta hallinnosta, suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Tilapalveluiden tehtäväalue hallinnoi ja ylläpitää kaupungin kiinteistöjä sekä vastaa niiden korjaus- ja rakennushankkeista. Alueiden kunnossapito-tehtäväalue hoitaa kaupungin liikenne-, viher-, liikunta- ja yleisiä alueita. Siivous- ja ruokapalvelut-tehtäväalue tuottaa kaupungin ateriapalvelut sekä hoitaa kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivouspalvelut. Teknisessä toimessa on vakinaista henkilöstöä reilut sata, suoria alaisia viisi sekä suunnitteluvaiheessa olevan uuden hyvinvointikeskuksen projektipäällikkö.

Edellytämme hakijoilta virkaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai aiempaa opistoasteista tutkintoa sekä työkokemuksen kautta hankittua laaja-alaista ja monipuolista osaamista ao. toimialalta ja kunnallishallinnosta. Arvostamme hyviä johtamis-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, kehittämismyönteistä toimintatapaa sekä käytännön kokemusta projektien läpiviemisestä, uudis-, korjaus- ja kunnallistekniikan rakentamisesta, julkisista hankinnoista sekä kunnallistaloudesta.

Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virassa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy teknisen sopimuksen mukaisesti, hakijat voivat esittää oman palkkatoivomuksensa.

Jatkamme viran hakuaikaa siten, että hakemus liitteineen tulee toimittaa 22.5.2018 klo 15.00 mennessä kaupunginvaltuustolle osoitettuna joko osoitteella Akaan kaupungin-hallitus, Myllytie 3 37800 Akaa tai sähköpostitse osoitteeseen akaan.kaupunki@akaa.fi.

Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon.

Lisätietoja:
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Maija Toivonen, puh. 0400 286 128 tai  maija.k.toivonen@gmail.com
Va. kaupunginjohtaja, henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori, puh. 040 335 3201 tai briitta-liisa.sinivuori@akaa.fi ja Tekninen johtaja Antti Kemi, puh. 040 335 3270 tai antti.kemi@akaa.fi

Akaassa 3.5.2018
AKAAN KAUPUNGINHALLITUS

0
JAKOA
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.