Rovaniemen hovioikeus totesi Kittilän kunnan päättäjät syyttömiksi. (Kuva: Ville Miettinen)

Rovaniemen hovioikeus on kumonnut kaikki syytteet Kittilän kunnan virkarikosjutussa. Jutussa syytettynä oli kaikkiaan 28 henkilöä, joista 27 oli kunnan luottamushenkilöitä. Samaan tulokseen tuli kesällä 2019 antamassaan ratkaisussa myös Lapin käräjäoikeus.

Syyttäjät vaativat jutussa 27 vastaajalle rangaistusta törkeän virka-aseman väärinkäyttämisestä ja yhdelle vastaajalle avunannosta törkeän virka-aseman väärinkäyttöön. Muita ensisijaisia rikosnimikkeitä juttuvyyhdessä olivat työturvallisuusrikos, työsyrjintä ja virka-aseman väärinkäyttö. Asiasta hovioikeuteen valitti syyttäjien ohella jutun keskiössä ollut Anna Mäkelä. Syyttäjät vaativat syytettyinä olleille luottamushenkilöille ehdollisia vankeustuomioita, mutta tämä vaatimus on nyt kaatunut kahdessa oikeusasteessa. 

Jutussa on kyse Kittilän ex-kunnanjohtaja Anna Mäkelän kohtelusta hänen poliisille tekemänsä tutkintapyynnön jälkeen, joka koski kunnan omistaman hissiyhtiön toimitusjohtajan toimia uuden hissihankinnan yhteydessä. Mäkelä ja valtaosa kunnan päättäjistä ajautui asian tiimoilta jyrkästi eri linjoille ja lopulta Mäkelä erotettiin virastaan.

Tuomiolla mittaa yli 400 sivua

Rovaniemen hovioikeus tiivisti 400-sivuisen (sisältää myös käräjäoikeuden osuuden) ratkaisunsa 10 sivun tiedotteeksi asiasta. Tämän jutun lopusta löytyvässä tiedotteessa perusteltiin hovioikeuden päätöksiä asian tiimoilta.

Hovioikeus katsoi, että syytteessä olleet kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet eivät olleet päätöksissään ylittäneet heille kuulunutta harkintavaltaa, kun he peruuttivat kunnanjohtajan Anna Mäkelän loppuvuodesta 2013 tekemän tutkintapyynnön Levi Ski Resort Ltd:n entisestä toimitusjohtaja Jouni Palosaaresta. Rikosta ei ollut tapahtunut myöskään siinä vaiheessa, kun hissiyhtiön kunnan nimeämille yhtiökokousedustajille/hallituksen jäsenille annettiin omistajaohjausta.

-Vastaajat olivat voineet hankkimiensa tietojen perusteella tulla harkintavaltansa puitteissa hyväksyttävin perustein siihen päätökseen, että kunnan tutkintapyynnön peruuttaminen ja omistajaohjauksen antaminen oli ollut kunnan edun mukainen ratkaisu. Näyttämättä oli myös jäänyt, että kunnanhallituksen päätöksentekoon olisi vaikutettu epäasiallisesti, hovioikeuden tiedotteessa todetaan.

Näyttöä ei löytynyt myöskään syyttäjien nimeämistä rikoksista, kun tutkittiin kuntapäättäjien toimia Anna Mäkelän kohtelun tiimoilta. Hylätyksi tulivat niin syyttäjien ajamat työturvallisuusrikos, työsyrjintärikos ja virka-aseman väärinkäyttö.

Kunnanjohtajan Anna Mäkelän  erottamista valmisteleen tilapäisen valiokunnan päätöksenteon valmistelun osalta hovioikeus katsoi selvitetyksi, että kuulemisten dokumentointi oli ollut puutteellista. Kyseessä ei kuitenkaan oikeuden ollut niin vakavat laiminlyönnit, että sen seurauksena käräjäoikeuden ratkaisua olisi tullut muuttaa.

-Asian lopputuloksen kannalta ei ollut ollut merkitystä myöskään sillä, että kuulemiset oli kirjattu puutteellisesti, koska kaikkien tilapäisen valiokunnan raportissa esitettyjen puutteiden oli näytetty tulleen esille tilapäisen valiokunnan suorittamien kuulemisten aikana. Asiassa esitetty näyttö myös osoitti, että luottamuspula oli ollut molemminpuolinen ja todellinen.

-Asian käsittelyn puutteista aiheutuvaa vahingon vaaraa oli pienentänyt se, että Anna Mäkelällä oli ollut mahdollisuus hakea muutosta kunnanvaltuuston päätökseen. Edellä mainitut seikat huomioon ottaen hovioikeus katsoi, että teko oli rikosoikeudellisesti arvioituna vähäinen. Näin ollen hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta kunnanvaltuuston menettelyn osalta, hovioikeuden tiedotteessa todetaan.

Muotovirheestä ei rikostuomiota

Kittilän kunnanvaltuusto irtisanoi Anna Mäkelän marraskuussa 2014. Irtisanomisesta valitettiin ja niin Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, kuin KHO totesivat prosessissa tapahtuneen menettelyvirheen. Molemmat oikeusasteet totesivat, ettei Mäkelälle varattu ennen irtisanomista tilaisuutta tulla kuulluksi kuntalain ja hallintolain edellyttämällä tavalla. Kittilän kunnanvaltuusto ei myöskään huolehtinut asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä.

Lopulta Mäkelän ja Kittilän kunnan tiet erosivat vuonna 2016 tehdyn sovintosopimuksen myötä, joka maksoi kunnalle 135 000 euroa. Tämäkin sopimus kävi toki pari vuotta kestäneen lenkin hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa ennen sovun sinetöintiä. 

Joka tapauksessa Kittilän suunnalla päätös vapauttavista tuomioista otettiin helpottuneena vastaan. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen (vas.) ei syytettyjen joukossa ollut, mutta hän on läheltä joutunut seuraamaan, mitä mahdollinen rikostuomion uhka on vaikuttanut kunnallisiin päättäjiin. 

-Tämä on merkittävä päätös siinä mielessä, että se osoittaa, ettei jokaisen kunnallisessa päätöksenteossa tehdyn muotovirheen takia tarvitse pelätä oikeuteen joutumista. Tämä tuomion uhka on ollut kova pala monelle nuhteetonta elämää aiemmin viettäneelle henkilölle, joka on joutunut yhtäkkiä rikoksesta syytetyksi, Nevalainen pohtii.

Jutussa on mahdollista hakea tuomioon tyytymättömien valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. 

-Toivottavasti kukaan ei enää lähde valituslupaa hakemaan. Tähän mennessä jo kaikki 7 tuomaria on ollut sitä mieltä, ettei mitään rikosta ole asiassa tapahtunut, Aki Nevalainen toivoo. 

Uusi kierros tulossa

Käräjöinnit Kittilässä eivät kuitenkaan lopu, vaikka Anna Mäkelän tapaus ei korkeimpaan oikeuteen etenisi. 14.5. käynnistyy Lapin käräjäoikeudessa valmisteluistunnolla ex-hallintojohtaja Esa Mäkisen kohteluun liittyvä oikeudenkäynti. Vastaajina on peräti 38 Kittilän entistä tai nykyistä kuntapäättäjää, ex-vs. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg ja Kittilän kunta. Vastaajat ovat kiistäneet kaikki syytteet.

Jutun syytteet ovat poikkeuksellisesti julkisia jo tässä vaiheessa, sillä kuusi syytteessä olevaa henkilöä pyysivät sitä kuntavaalien johdosta. Kuntapäättäjien mielestä äänestäjillä tulee olla oikea tieto syytteiden sisällöstä. Mäkinen ja jutun syyttäjä vastustivat hakemusta, mutta niin Lapin käräjäoikeus kuin Rovaniemen hovioikeus päättivät julkistaa syytteet.  

Lue Rovaniemen hovioikeuden tiedote tästä

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Tuskin KKO myöntäisi valituslupaa, sillä asiassahan ei ole mitään sellaista ydinkysymystä, mistä prejudikaatti olisi tarpeen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä