Hailuodon kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallitukselle uuden puheenjohtajan 7. joulukuuta. Tuolloin valtuusto käsittelee myös uuden kunnanjohtajan rekrytointia. (Kuva: Ville Miettinen)

Hailuodon kunnanhallituksen puheenjohtaja Maarit Parrila, kok., jättää tehtävänsä. Parrila ilmoitti erostaan kunnanhallituksen kokouksessa tiistaina.

Eron taustalla on 19. lokakuuta pidetty kunnanvaltuuston kokous. Parrila kyseenalaisti puheenvuorossaan Hailuodon saaman mielenterveyspalkinnon perusteet ja katsoi, että kunnanjohtaja Aki Heiskanen oli antanut palkinnon saamisen yhteydessä väärää tietoa kunnan taloustilanteesta ja kunnan työntekijöiden poissaoloista.

Kunnanjohtaja Heiskanen irtisanoutui kokouksen jälkimainingeissa. Parrila kirjoittaa irtisanoutumisilmoituksessaan, että hänen kokouksessa esittämänsä kysymykset olivat perusteltuja.

– Koen kokouksen jälkeisten prosessien sekä negatiivisen ja ilkeämielisen julkisuuden aiheuttaneen sen, ettei minulla ole toimintaedellytyksiä jatkaa kuntalaisilta saamaani mandaattia kunnanhallituksen puheenjohtajana, Parrila toteaa.

Parrila kirjoittaa, että Hailuodossa olisi riitelyn sijaan tärkeämpää jatkaa kuntastrategiatyötä, maapoliittisen ohjelman valmistelua sekä talouden ja toiminnan sopeuttamistyötä.

– Syyttelyn ja kahtiajakautumisen on loputtava ja Hailuodon kunnan päättäjien on alettava toimimaan yhdessä, yhteisen tulevaisuuden eteen.

Parrilan asema kunnanhallituksen puheenjohtajana olisi joka tapauksessa tullut punnittavaksi, sillä Hailuodon valtuusto asetti 9. marraskuuta tilapäisen valiokunnan selvittämään kunnanhallituksen puheenjohtajiston asemaa.