Hailuodon kunnanjohtaja Aki Heiskanen
Aki Heiskanen on toiminut Hailuodon kunnanjohtajana vuodesta 2017. (Kuva: Kai Tirkkonen)

Hailuodon kunnanjohtaja Aki Heiskanen on jättänyt irtisanoutumisilmoituksensa. Heiskanen toivoo, että kunnanhallitus vapauttaa hänet välittömästi virkatehtävien hoidosta.

Kunnanhallitus käsittelee eroilmoitusta perjantaina 29. lokakuuta.

Heiskasen eroilmoituksen taustalla on 19. lokakuuta pidetty valtuuston kokous. Kokouksessa valtuutettu, kunnanhallituksen puheenjohtaja Maarit Parrila, kok., ja valtuutettu Marjut Toppi, kok., kyseenalaistivat Hailuodon kunnan MIELI Suomen Mielenterveys ry:ltä saaman mielenterveyspalkinnon perusteet. Parrilan ja Topin mielestä Heiskanen oli antanut palkinnon saamisen yhteydessä väärää tietoa kunnan taloustilanteesta ja kunnan työntekijöiden poissaoloista. Samalla kunnan imagoa oli mustattu ja kunnan työntekijät leimattu.

Heiskanen jätti kunnanhallitukselle kirjallisen ilmoituksen valtuustossa pidetyistä puheista. Heiskasen mukaan Parrila ja Toppi kohdistivat puheissaan häneen epäasiallista kohtelua ja häirintää.

– Erityisen vakavaksi näkökulmastani asian tekee se, että Maarit Parrila on kunnanhallituksen puheenjohtajana esimiesasemassa suhteessa minuun. Lisäksi häirintä ja epäasiallinen kohtelu tapahtui julkisessa kokouksessa ilman, että olin voinut mitenkään valmistautua tilanteeseen, Heiskanen kirjoitti.

– Koen mielenterveyspalkinnosta keskusteltaessa esiintuodut asiat epäluottamuksena esi-
mieheltäni ja koen, että tässä epäluottamuksen ilmapiirissä minulla ei ole toimintaedellytyksiä toimia kunnanjohtajana hänen alaisuudessaan, Heiskanen totesi.

Parrilan asema kunnanhallituksen puheenjohtajana tulee punnittavaksi. Kunnanhallitus päätti tiistaina, että valtuustolle valmistellaan esitys kunnanhallituksen puheenjohtajiston asemaa selvittävän tilapäisen valiokunnan asettamisesta. Kuntalehden tavoittama Parrila sanoo, ettei voi tässä tilanteessa kommentoida asiaa.

Aki Heiskanen valittiin Hailuodon kunnanjohtajaksi kesäkuussa 2017. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Hämeenlinnan seudun työvalmennussäätiö Luotsin toimitusjohtajana ja Mehiläisen palveluksessa yksikönjohtajana mielenterveyspalveluissa.