Ohjaamoissa nuoret ovat mukana palveluiden suunnittelussa.

Nuorten ohjaamo-palvelujen kohtalo huolettaa kuntien nuorisotyön verkostoa. Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna pelkää, että jotkin kunnat aikovat supistaa nuorten monialaisten ohjaamojen toimintaa kuntien työllisyyskokeiluissa niin, että ne jatkossa hoitavat lähinnä työllisyyspalveluja.

Reilut 40 ohjaamoa kaikista yli 60 Suomen ohjaamosta toimii työllisyyskokeiluun osallistuvassa kunnassa. Uhkana on, että osa kunnista siirtää ohjaamojen henkilöstön työlliysyyspalvelujen omavalmentajiksi, Kanuunan verkostopäällikkö Suvi Lappalainen sanoo. 

– Näyttäisi siltä että joissakin kunnissa henkilöstö siirtyisi omavalmentajaksi jolla on 300 asiakasta ja kaikki lakisääteiset tehtävät. Ohjaamoissa ollut työhönvalmennus häviäisi siinä, Lappalainen sanoo.

Kanuunaan kuuluvat nuorisotoimen johtajat ovat huolissaan siitä, ettei ohjaamoiden asemaa ole kirjattu kokeilulakiin. Heitä huolettaa, että ohjaamotoiminnan tarjoamaa tukea heikennetään kokeilussa ja että nuorten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet heikkenevät.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Ohjaamoissa nuoret ovat mukana palveluiden suunnittelussa, Lappalainen sanoo. 

– Jokainen voi miettiä, kuinka paljon työvoimatoimistoissa nuoret osallistuvat palvelun kehittämiseen ja tarpeen määrittelyyn. 

Kuntien tulevissa työllisyyskokeiluissa etsitään tapoja edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista. Pitkäaikaistyöttömien lisäksi kokeiluihin siirtyvät alle 30-vuotiaat nuoret, joille ohjaamot tuottavat monialaisia palveluita.

Kanuunan kannanotto ei vastusta kuntien työllisyyskokeiluja. Sen sijaan sen tavoitteena on huolehtia, etteivät kokeilukunnat hukkaisi sitä hyvää, mitä ohjaamoissa on saatu aikaan. 

– Meillä on sellaisiakin ohjaamoja jotka ovat nuortentalo-tyyppisiä, joissa palvelut näyttäisivät säilyvän vaikka kunta lähteekin työllisyyskokeiluun. 

TEM toivoo ohjaamojen vahvuuksien hyödyntämistä

Ohjaamot tarjoavat työ- ja opiskeluasioihin ja arjen haasteisiin liittyvää neuvontaa eri puolilla maata matalan kynnyksen palvelupisteissä, jotka toteuttavat EU:n nuorisotakuun tavoitteita ja toimintaa.

Niiden tavoitteena on sujuvoittaa nuorten siirtymiä työhön ja koulutukseen tai muuhun toimintaan, edistää nuorten osallisuutta, toimintakykyä ja elämänhallintaa sekä koota yhteen palveluntuottajia monialaiseksi kokonaisuudeksi.

Toiminnasta on paljon hyviä kokemuksia.

Ohjaamojen asemaa ei ole erikseen määritelty työllisyyskokeiluja koskevassa laissa, sillä ohjaamoista ei tähänkään saakka ole säädetty erikseen laisäädännöllä, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) erityisasiantuntija Janne Savolainen

TEM, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat tukeneet ohjaamojen toiminnan kehittämistä. 

Ne, kuten hallituskin haluavat kehittää ja vahvistaa ohjaamojen monialaisuutta jatkossakin.

Syksyn budjettiriihessä hallitus päätti kannustinmallin valmistelusta, jonka tavoitteena on vahvistaa ohjaamojen henkilöstön määrää ja asiantuntijuutta, jotta palveluihin saataisiin entistä laajemmin integroitua sote-palveluita ja mielen hyvinvoinnin palveluita. 

Työllisyyskokeilut eivät Savolaisen mukaan uhkaa ohjaamojen toimintaa. Päin vastoin TEM toivoo, että kunnat hyödyntävät kokeiluissa ohjaamojen vahvuuksia. 

– Ohjaamoissa on tehty tähän asti jo paljon sitä, minkä kuntakokeilut tulevaisuudessa mahdollistavat laajemmin, Savolainen sanoo. 

Kunnat pystyvät halutessaan jatkamaan nykyistä ohjaamo-mallia sellaisenaan, mutta niillä on kokeilussa mahdollisuus miettiä myös uutta tapaa organisoida palvelut. 

– Tämän voi nähdä mahdollisuutena, että kun kokeilussa johtaminen on yhdessä paikassa, voidaan kokeilla mitä tällaisella johtamismallilla tapahtuu. 

– Toki mallin jatkuminen edellyttää kunnilta tahtotilaa poikkihallinnolliseen yhteistyöhön.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*