Kuntaliiton kuntatalouden johtaja Ilari Soosalu siirtyy Uusimaa 2019 -hankkeen rahoitusjohtajaksi.

Uudenmaan sote- ja maakuntauudistusta toteuttava Uusimaa 2019 -hanke on pestannut hankejohtajaa valmisteleman uuden maakunnan käynnistämistä.

Uudenmaan valmistelukoneiston palvelukseen siirtyy kokonaan tai osa-aikaisesti useita kunta-alalla toimivia johtajia, kuten Kuntaliiton kuntatalouden johtaja Ilari Soosalu, josta tulee Uusimaa 2019 -hankkeen rahoitusjohtaja. Kevan asiakkuustoiminnan kehittämispäällikkönä työskentelevä Tero Manninen puolestaan siirtyy Uusimaa 2019:n viestinnän hankejohtajaksi.

Uudenmaan hallintoa, taloutta ja viestintää käynnistämään valittiin myös osa-aikaisena henkilöstöjohtajana aloittava Outi Sonkeri, joka jatkaa myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtajana ja osa-aikaisen hallintojohtajana Lauri Tanner, joka jatkaa samalla HUSin hallintojohtajana.

Osa-aikaisen budjettijohtajan tehtävistä vastaa Markus Syrjänen. Hän jatkaa samalla myös Espoon sosiaali- ja terveystoimen talous- ja hallintojohtajana.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Sote-johtajistoon
HUSin Lehtonen ja yhdeksän muuta

Perustason sote-palvelutuotannon osa-aikaisena projektijohtajana aloittaa Pia Panhelainen. Hän jatkaa samalla Helsingin kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluiden johtajana.

Liikelaitoksen alueorganisaation valmistelutehtävät jaettiin Eva Storgårdsin, Pirjo Laitinen-Parkkosen ja Mira Uunimäen kesken. Storgårds on työskennellyt Loviisan perusturvajohtajana ja Uunimäki siirtyy tehtävään Lohjan palvelualuejohtajan paikalta.

Osa-aikaisesti projektissa työskentelevä Laitinen-Parkkonen jatkaa myös Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän johtajana.

Sote-viranomaistoiminnan johtamisesta vastaavana työparina toimivat Satu Koskela ja Teppo Heikkilä. Koskela siirtyy tehtävään Etelä-Suomen aluehallintoviraston johtajan paikalta ja Heikkilä sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijatehtävistä.

Sote-sopimusjohtamisesta vastaa Lasse Lehtonen joka jatkaa myös HUSin hallintoylilääkärin tehtävässä. Lisäksi toisen sote-sopimusjohtajan roolista käydään neuvotteluja.

Sote-osallisuusjohtajiksi on valittu Leena Turpeinen ja Pirjo Marjamäki. Turpeinen jatkaa edelleen myös Helsingin kaupungin terveys- ja päihdepalvelujen osastopäällikkönä ja Marjamäki Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan johtajana.

Sote-integraatiojohtajan kokoaikaisen tehtävän ottaa vastaan Matti Lyytikäinen. Hän siirtyy hankkeeseen Espoon vanhusten palveluiden johtajan työstä.

Hankejohtajien määräaikaiset tehtävät sijoittuvat Uudenmaan liiton alaiseen Uusimaa 2019 -hankkeeseen ja ne siirretään Uudenmaan maakuntaan, kun maakunta perustetaan.

– Saimme kiitettävän määrän hyviä hakemuksia näihin vaativiin tehtäviimme. Itse hakuprosessi oli yllätyksellinen, koska tieto uudistuksen siirtymisestä vuodella eteenpäin tuli kesken prosessin. Tämä vaikutti tehtävien resursointiin ja siihen, että jotkut tehtävät jätettiin täyttämättä, muutosjohtaja Markus Sovala taustoittaa rekrytointeja hankkeen tiedotteessa.

ICT-henkilöstö valmistelemaan
maakunnan tietojärjestelmiä

Uudistushankkeeseen palkataan myös seitsemän ICT-projektijohtajaa, kaksi tietoturvapäällikköä ja kuusi ICT-arkkitehtiä maakunnan ICT-palveluiden määräaikaisiin käynnistämistehtäviin. Valittujen tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa maakunnan tieto- ja viestintäjärjestelmien rakentaminen ICT-hankejohtajien alaisuudessa.

ICT-tukipalveluiden projektijohtajaksi valittiin Pekka Lampinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä. ICT-tekniikan projektijohtajana aloittaa Janne Romo Helsingin kaupungilta.

Toimialariippumattomien (TORI) järjestelmien osalta tietojohtamisen painoarvoa haluttiin kasvattaa, minkä vuoksi projektijohtajia palkattiin kaksi. Hallinnon järjestelmien projektijohtajaksi valittiin Into Laine HUSista. Tietojohtamisen järjestelmät saa vastuulleen Timo Hakala Helsingin kaupungilta.

Toimialasidonnaisten (TOSI) järjestelmien kasvanut työmäärä jaettiin kolmelle henkilölle: Johannes Salmiselle HUSista, Arja Rantaselle Helsingin kaupungilta ja Ilkka Nenoselle Vantaan kaupungilta. Salmisen vastuulla ovat sairaala- ja ensihoitojärjestelmät. Rantanen vastaa perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestelmistä. Nenosen vastuulle kuuluvat Apotti-järjestelmä ja muut TOSI-järjestelmät.

ICT-arkkitehtejä valittiin kuusi: Annamari Raatikainen Helsingistä, Jari Luotola Vantaalta ja Hannu Vilpponen Keravalta. Heikki Kähkösen, Marko Kukkosen ja Juha Muinosen taustaorganisaatio on HUS. ICT-arkkitehtien tehtävänä on suunnitella maakunnan tietojärjestelmien viitekehys syksyn aikana.

Tietoturvapäälliköiksi valittiin HUSista Jouni Karvo ja Heikki Kähkönen. ICT-talouskontrollerina aloittaa Katja Viljakainen Porvoosta.

Suurin osa tehtävistä on osa-aikaisia, joten valitut ovat työsuhteessa omaan organisaatioonsa ja tekevät osan työajastaan Uudenmaan liiton Uusimaa 2019 -hankkeelle korvausta vastaan.

Syksyn aikana ICT-projektissa tehdään kokonaisarkkitehtuurin kuvaus sekä ICT-tekniikan ja järjestelmien toteutussuunnitelmat. Myös tukipalvelujen toteutussuunnitelma on syksyn työlistalla. Varsinaisten ratkaisujen toteutus käynnistyy vuoden 2018 alkupuolella.

Otsikkoa ja juttua muokattu klo 19.30: Toisin kuin Uusimaa 2019 aiemmin tiedotti, varmistuneita hankejohtajanimityksiä on 15, ei 16.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*