Ministeriöiden mukaan on ongelma, että valtiolla ei ole käytännössä mahdollisuutta hakea muutosta kunnan päätökseen siirtää terveysasemansa toisen kunnan aluuelle. (Kuva: Ville Miettinen)

Nykylainsäädäntö ei salli terveysaseman perustamista toisen kunnan alueelle, arvioivat valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Siikalatvan kunta on päättänyt perustaa Ouluun terveysaseman yksityisen Oulun Mehiläisen yhteyteen. Oulun kaupunki on jo ilmoittanut riitauttavansa päätöksen. Hallituksen reformiministeriryhmä on selvittänyt järjestelyn lainmukaisuutta.

Toisaalta nykyisen lainsäädännön puitteissa valtiolla ei myöskään ole mahdollisuutta hakea muutosta tällaiseen päätökseen. Ministeriöt kertovatkin nyt arvioivansa terveydenhuoltolain muuttamista. Hallitus yrittää pitää sote-uudistusta kurssissa suitsimalla kuntien mahdollisuuksia hallituksen mielestä liian omavaltaisiin ratkaisuihin palvelujensa järjestämisessä. Tuore lakiesitys tiukentaisi palvelujen ulkoistamissopimusten rajoituksia.

Ministeriöt tiedottivat lauantaina, että Siikalatvan ja Mehiläisen järjestelyssä on useita seikkoja, jotka eivät ole voimassa olevan lainsäädännön mukaisia.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Ministeriöiden näkemyksen mukaan kunta ei voi perustaa julkisen terveydenhuollon järjestämistä varten terveysasemaa tai sen sivupistettä oman alueensa ulkopuolelle, ellei kyse ole yhteistoimintasopimukseen perustuvasta tehtävän hoitamisesta kuntien yhteistoimintana (Siikalatvan kunta ja Oulun kaupunki) tai toiminnasta, johon on asukkaiden tarpeen perusteella erityinen peruste.

”Nykyisen terveydenhuoltolain lähtökohtana on, että kunnan sivutoimipisteetkin ovat oman kunnan alueella. Laissa ei ole tästä nimenomaista säännöstä, mutta tarkoitus käy ilmi lainsäädännöstä kokonaisuutena”, ministeriöiden muistiossa todetaan.

Siikalatvan kunnan ja Mehiläinen mukaan sopimuksen taustalla on pyrkimys helpottaa Oulussa töissä käyvien Siikalatvan asukkaiden tilannetta. Lisäksi oululaiset voisivat käyttää terveysasemaa. Siikalatvan kunta laskuttaisi palveluista Oulua.

Siikalatvan vai Mehiläisen intressit etusijalla?

Ministeriöt muistuttavat, että nykyisin asiakkaan valinnanvapaudesta säädetään terveydenhuoltolaissa. Esimerkiksi jos henkilö tarvitsee terveyspalveluja työskennellessään määräaikaisesti toisen kunnan alueella, nämä palvelut on tarkoitus hoitaa vaihtamalla oleskelun ajaksi terveysasemaa. Henkilön on tehtävä terveyskeskuksen valinnasta kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle. Tällöin henkilö asuu määräaikaisesti toisen kunnan alueella. Samalla tavoin Siikalatvan asukas voisi tarvittaessa siirtyä Oulun terveyskeskuksen asiakkaaksi.

”Siikalatvan kunnan päätöksestä ei käy ilmi, kuinka monella Siikalatvan asukkaalla olisi tarve käyttää Oulussa sijaitsevia palveluja. Näin ollen on kyseenalaista, voidaanko toimintaa perustella millään asukkaiden etuun liittyvällä syyllä”, ministeriöt katsovat.

Ministeriöiden mukaan asetelmasta on julkisuudessa saanut sen käsityksen, että kyse on ennemminkin Mehiläisen intressissä tehdystä laajennuksesta, jossa Mehiläinen pyrkii laajentamaan toimintaansa terveydenhuoltolain valinnanvapaussäännöksien perusteella.

”Tilanne ei siten näyttäisi olevan perusteltavissa kunnan yleisen toimialan perusteella”, ministeriöiden muistiossa arvioidaan.

Ristiriita myös kuntalain kanssa

Valtiovarainministeriön mukaan Siikalatvan toiminta on ristiriidassa myös kuntalain kanssa. Toiseen kuntaan ei voi perustaa terveyskeskusta kunnan yleisen toimialan perusteella. Kunnilla on laaja itsehallinto päättää tehtävistään, mutta yleistä toimialaa rajoittavat tietyt vakiintuneet periaatteet. Kunta ei voi päättää ottaa tehtävää hoidettavakseen silloin, kun tehtävä on annettu jonkin toisen kunnan tehtäväksi.

Oulussa terveydenhuollon vastuu on ensisijassa Oulun kaupungilla. Siikalatvan kunnan toiminta on siihen nähden päällekkäistä. Kunnalla täytyisi lisäksi olla asukkaiden palvelutarpeen perusteella erityisiä ja painavia syitä, että se voisi lähteä laajentamaan palvelutarjontaa toisessa kunnassa.

Ministeriöiden mukaan ongelmaksi kuitenkin jää, että valtiolla ei ole käytännössä mahdollisuutta hakea päätökseen muutosta. Oulun kaupunki voi riitauttaa aikanaan Siikalatvan laskun yllä mainituilla perusteilla ja asia käsitellään hallintoriita-asiana hallintotuomioistuimissa.

”Kun nimenomainen kieltosäännös puuttuu lainsäädännöstä, ministeriöt arvioivat nyt terveydenhuoltolain muuttamista siten, että toiminta toisen kunnan alueella kiellettäisiin nimenomaisesti”, ministeriöt esittävät muistiossaan.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*