KUVA: EU / Fred Guerdin
Euroopan alueiden komitea vaatii, että alueet ja kaupungit pääsevät toden teolla mukaan Pariisin ilmastosopimuksen vaatimaan työhön.

BRYSSEL – Jos paikallistasoa eli alueita ja kaupunkeja ei oteta kunnolla mukaan EU:n ilmastotyön suunnitteluun ja hallintoon, Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita ei saavuteta, Euroopan alueiden komitean englantilaisjäsen Andrew Cooper varoittaa.

– Niin suuri osa ilmastotyön toimenpiteistä toteutetaan paikallisella tasolla, että tämän tason sivuuttaminen päätöksentekosta ei käy järkeen. Meidän on oltava mukana alustavasta suunnittelusta lopulliseen toteutukseen, Cooper sanoo Kuntalehdelle.

Cooper on vuoden 2020 jälkeistä ilmastohallintoa käsittelevän alueiden komitean lausunnon esittelijä. Lausunnosta päätettiin komitean täysistunnossa Brysselissä torstaina. Lausunto on alueiden komitean kanta EU:lle, kun se valmistautuu YK:n ilmastokokoukseen, joka järjestetään joulukuussa Puolan Katowicessa. Kokouksessa on tarkoitus sopia Pariisin sopimuksen sääntökirjasta. Sopimus koskee maailmanlaajuisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä vuoden 2020 jälkeen.

Cooper arvioi arvioi paikallistason huomioimisen vaihtelevan suuresti maasta ja alueesta riippuen. Vaikka paljon riippuu kuntien omasta aktiivisuudesta, myös tätä aktiivisuutta tulee tukea ylemmältä tasolta.

– Ja tämän takia on tärkeä myös saada paikallistasolle määritelty virallinen rooli, jotta ensimmäisen askeleen ottaminen helpottuu.

– Oleellista on luoda paikallistasolla linkkejä ympäristötyön ja talouden välille ja saada ihmiset ymmärtämään yhteys näiden välillä.

Tarve pikaisille muutoksille

Alueiden ja kaupunkien rooli ilmastotyössä puhutti komiteaa paljon. Yhteisenä näkemyksenä oli, että paikallistason avainroolista huolimatta kuntien ja alueiden merkitystä ja niiden ääntä ei kuitenkaan kuunnella ja tiedosteta riittävästi.

EU:n on päätöksenteossaan kuunneltava myös paikallistason näkemystä. Tuosta näkemyksestä vastaa aluiden komitea. Täysistunnossaan komitea linjasi, että koska paikallis- ja aluehallinto on avainasemassa ilmastomuutoksen vaikutusten torjunnassa, tämän tulee näkyä nykyistä selvemmin ilmastotyön hallinnon muodostamisessa ja resursoinnissa.

– Jos tavoitteita ei aseteta kunnianhimoisemmiksi, paikallistasoon investoida enemmän ja muuteta ilmastotyön hallinnointia perustavanlaatuisesti, Pariisissa sovittuja tavoitteita ei saavuteta, varoitti myös  presidentti Karl-Heinz Lambertz varoitti torstaina.

– Niin YK:n kuin EU:n tasolla tarvitaan pikaisia hallinnollisia muutoksia, jotka huomioivat myös alueiden ja kaupunkien näkemykset, Lambertz sanoi.

Paikallishallinnon status ilmastokeskustelussa on noussut Varsovan kokouksesta vuonna 2013 lähtien, arvioi Andrew Cooper. Paljon on vielä tehtävää, hän muistuttaa. ”Kun taannoin tiedustelin, paljonko oma kaupunkiseutuni, Kirklees Englannissa, on saanut valtiolta rahaa toimenpiteisiin EU:n ilmastotavoitteiden toteuttamiseen, vastaus oli nolla puntaa”, Cooper kertoi. (Kuva: Ville Miettinen)

Dialogia, ei monologia

Ilmasto- ja energiakomissaari Miguel Arias Cañete muistutti, että uudet EU:n tavoitteet mahdollistavat hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteen nostamisen 40 prosentista 45 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

– Tämä asettaa EU:n vahvaan asemaan Katowicen kokouksessa. Pariisin sopimukselle tarvitaan vahva ja läpinäkyvä hallintokehys, ja siinä kaupunkien ja alueiden mukana olo ja niiden kanssa käytävä dialogi on avainasemassa, Cañete sanoi.

Andrew Cooper muistutti puheenvuorossaan, että vaikka dialogi onkin erittäin tervetullutta koska se mahdollistaa alueiden ja kaupunkien äänen kuulumisen, se ei saa kääntyä monologiksi.

– Meitä pitää kuunnella, mutta meille pitää myös vastata, Cooper painotti.

Cooper toivoi, että Euroopan komission pitkän tähtäimen strategiassa huomioidaan alueiden ja kaupunkien ratkaiseva rooli päästötavoitteisiin yltämisessä ja linjataan pysyvät meksanismit, joilla alueet ja kunnat pääsevät mukaan päätöksentekoon.

– Kaupunkien ja alueiden on päästävä mukaan kansallisten ilmastotavoitteiden määrittelyyn ja myös energiaunionin hallintoon, Cooper sanoi.

– Paikalliset toimet voivat erottaa epäonnistumisen ja onnistumisen.

Hertell: EU:n alueiden ja kaupunkien merkitys korostuu

Ilmastonmuutos on tuonut uuden ulottuvuuden siihen, miten Euroopan alueiden komitean ääntä kuunnellaan, arvioi komitean suomalaisjäsen, Espoon kaupunginvaltuutettu Sirpa Hertell, vihr.  Hertell uskoo alueiden ja kaupunkien merkityksen korostuvan ilmastonmuutoksen torjunnassa.

– Ilmastomuutoksen ongelmia ei voida ratkaista ilman paikallishallinnon työtä. Ilmastomuutoksen vaikutusten torjunnan tärkeys on kenties avannut uudenlaisen näkökulman ja keskustelun, jossa on tultu ylätasolta ruohonjuuritasolle.

– Sopimukset ovat tärkeitä ja ohjaavat toimintaa, mutta toimeenpano tapahtuu kuntatasolla. Näen kuntien roolin päivä päivältä vahvempana, Hertell sanoo.

Juttua muokattu 7.7. klo 8.10: Lisätty Sirpa Hertellin kommentit

Lue myös:

Kuntalehden 11/2017 pääkirjoitus: Ilmastotyön avaimet kunnilla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*