Sähkön siirtoverkkojen rakentaminen on osa myös turvallisuustoimintaa, sanoo Arto Räty. Kansanedustaja VIlle Kaunisto, kok., vaatii EU:ta toimiin Itä-Suomen ja samalla koko EU:n turvallisuuden edistämiseksi. Kuva: Ville Miettinen

Itä-Suomen ”tuulivoimahaasteita” voisi ratkoa EU-rahoituksen avulla, ehdottaa kokoomuksen kouvolalainen kansanedustaja Ville Kaunisto.

Kauniston keskiviikkona julkaiseman tiedotteen mukaan ”yksi vaihtoehto olisi rahoittaa tuulivoimateknologiaa EU:n Horisontti Eurooppa-ohjelman rahoituksen avulla”.

Energiankulutuksen on arvioitu kasvavan merkittävästi nykyisestä, ja uusiutuvilla energioilla kuten tuulivoimalla on merkittävä rooli tarpeeseen vastaamisessa. Hallitusohjelman mukaan ”tuulivoiman toimintaedellytyksiä kehitetään hallitusohjelman lähtökohtien edellyttämästä sähköntuotannon lisäystarpeesta huolehtien sekä siten, että yhteensovitetaan tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys ja investointien toteutumiselle suotuisa toimintaympäristö”.

Itäisen Suomen toimintaympäristössä on ollut haasteita, jotka on kuitenkin mahdollista selvittää, toteaa juuri julkaistussa Valiokunta-podcastissa Arto Räty, joka on selvittänyt työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta tuulivomarakentamisen kehitysedellytyksiä Itä-Suomessa.

Elinvoimasta huolehtiminen on myös huolehtimista turvallisuudesta ja alueen puolustamismahdollisuuksista, Räty muistuttaa podcastissa.

Hallitusohjelmassakin viitataan Rädyn selvitykseen: ”Parannetaan hankkeiden etenemistä Itä-Suomessa tuulivoimarakentamisen selvitysmies Arto Rädyn raportin suositusten mukaisesti ja aluevalvontaa vaarantamatta muun muassa kompensaatiolain avulla, kansalaisten oikeusturvasta huolehtien.”

-Itäisen Suomen kuihtuminen on yksi suurimmista Suomen turvallisuuskysymyksistä. Tämä uhka ei ole yksin Suomen vaan koskee kaikkia Euroopan itärajalla olevia maita. Euroopan unionin tekemättömyys edesauttaa tyhjiöiden syntyä itäisiin osiimme, Kaunisto toteaa tiedotteessa.

Kauniston mukaan puhtaan energian tuomat teolliset investointimahdollisuudet eivät ole poliittisia päätöksiä, vaan markkinat ohjaavat koko ajan yhä vahvemmin investointeja kohti päästöttömyyttä.

-Kyse ei ole nollasummapelistä, jossa itäisen Suomen kilpailukyvyn parantaminen olisi pois jostain muualta. Kysymys on koko Suomen turvallisuudesta, sillä laaja-alaiset teollisuusinvestoinnit Suomessa ovat myös taloudellisesti merkittävä turvallisuuskysymys.

-Tarvitsemme rohkean vision siitä, miten EU voi omalta osaltaan parantaa Euroopan turvallisuutta ja samalla kilpailukykyä. Se tulee tarkoittamaan merkittäviä panostuksia puolustukseen.

Ryhmä perustettu, toteutuuko yhteistyö?

Työ- ja elinkeinoministeriö ja puolustusministeriö asettivat helmikuussa työryhmän selvittämään keinoja aluevalvonnan ja tuulivoimarakentamisen yhteensovittamiseksi. Hallitusohjelmassa puhutaan ”korkean tason yhteistyöryhmästä”, mutta ainakaan Arto Rädyn mukaan yhteistyötä ei näytä ryhmän kokoonpanon perusteella olevan lähimainkaan tarpeeksi.

Valtionhallinnon virkahenkilöistä koostuvassa ryhmässä ei ole esimerkiksi tuulivoimatoimijoiden tai kuntien edustajia.

Valiokunnassa Räty korostaa, että aitoon yhteistyöhön pitäisi saada myös kunnat, maakunnat ja tuulivoimatoimijat.

-Myös Fingrid linjojen rakentajana pitää olla kuviossa mukana. Ilman laajapohjaista yhteistyötä en usko, että tähän löydetään ratkaisua, Räty sanoo.

Lue lisää:

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*