Kainuun väliaikainen valmistelutoimielin on valinnut Kainuun maakunta- ja sote-uudistuksen osa-aikaiseksi sote-koordinaattoriksi Kainuun soten vanhuspalvelujohtaja Eija Tolosen.

Sosiaali- ja terveysministeriön erillisrahoituksella palkattavan sote-koordinaattorin tehtävänä on muun muassa koordinoida uuden maakunnan palvelustrategian ja palvelulupauksen laatimista, kainuulaisten palvelutarpeen arviointia ja asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien muodostamista.

Sote-koordinaattorin tehtävänä on myös hyvinvointia ja terveyttä edistävän yhteistoiminnan kehittäminen maakunnan ja kuntien välillä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämistoiminnasta sopiminen maakunnan muiden toimijoiden kanssa.

Sote-koordinaattori toimii tiiviissä yhteistyössä uuden maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen vastuuvalmistelijoiden kanssa.