FCG Finnish Consulting Group Oy:
ATK-merkonomi Juha Aartoaho on nimitetty FCG:n ICT-palvelupäälliköksi.

FCG International Oy:
YTM, KTM Lotta Maijala on nimitetty Assistant Manageriksi; Education, Skills & Innovation, VTM Antti Karttunen on nimitetty Senior Manageriksi; Education, Skills & Innovation.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:
Arkkitehti Risto Ala-aho on nimitetty projektiarkkitehdiksi Alueidenkäytön konsultointiin Helsinkiin, DI Albert Andersson on nimitetty projektipäälliköksi Rakennusterveys ja sisäilmastoon Helsinkiin, DI/maisema-arkkitehti MARK Ida Fasching on nimitetty suunnittelijaksi Maisemasuunnitteluun Helsinkiin, Insinööri (AMK) Juho Halminen on nimitetty rakennuttamis- ja valvontatehtäviin Verkosto- ja yleissuunnitteluun Turkuun,
DI Kari Hietala on nimitetty asiantuntijaksi Geotekniikkaan Ouluun, DI Larissa Rimpiläinen on nimitetty suunnittelijaksi Verkosto- ja yleissuunnitteluun Helsinkiin.
RI (AMK), RTA Tuomas Tahvonen on nimitetty tiimipäälliköksi Rakennusterveys ja sisäilmastoon Jyväskylään, Insinööri (AMK) Ilkka Tölli on nimitetty suunnittelijaksi Katu- tie- ja liikennesuunnitteluun Kuopioon, RI Henrik Wikberg on nimitetty suunnittelijaksi Katu- tie- ja liikennesuunnitteluun Helsinkiin, Insinööri Jonas Östberg on nimitetty suunnittelijaksi Katu- tie- ja liikennesuunnitteluun Vaasaan.

FCG Talent Oy:
FM Antti Kokko on nimitetty ohjelmistoasiantuntijaksi HR tuotekehitykseen Ouluun.