Lasse Peltonen valittiin Muonion kunnanjohtajaksi maaliskuussa 2017.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt valituksen Lasse Peltosen valinnasta Muonion kunnanjohtajaksi. Valituksen oli jättänyt valtuutettu Matti Myllykangas, kesk.

Muonion valtuusto valitsi Peltosen kunnanjohtajaksi maaliskuussa 2017. Valittaja piti päätöstä puutteellisesti valmisteltuna muun muassa siksi, koska kunnanhallitus ei tehnyt valtuustolle esitystä valittavasta henkilöstä. Lisäksi käsittelytavan katsottiin olevan virheellinen, koska henkilöarvioinnin tulosta ei esitelty valtuuston kokouksessa, vaan hakijoita koskevat arviot perustuivat haastatteluryhmän jäsenten omille poliittisille ryhmilleen lähettämiin tietoihin.

Valittaja katsoi myös, että Peltonen ei täytä viran kelpoisuusehtoja kunnallishallinnon ja -talouden kokemuksen ja osaamisen osalta. Peltonen oli työskennellyt luokanopettajana ja erityisopettajana ja toiminut luottamustehtävissä Hollolan kunnanvaltuutettuna ja sivistyslautakunnan jäsenenä sekä Päijät-Hämeen maakuntavaltuutettuna.

Hallinto-oikeuden mukaan kunnanhallituksen päätösehdotus oli puutteellinen kunnan hallintosääntöön säännöksiin verrattuna. Oikeus kuitenkin totesi valtuuston arvioineen valmistelun riittäväksi, koska oli ottanut asian ratkaistavakseen.

– Valtuuston toimivaltaan kuuluu viime kädessä arvioida, onko sille toimitettu asian ratkaisemiseksi tarpeellinen aineisto vai onko asia mahdollisesti syytä palauttaa kunnanhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi, päätöksessä todetaan.

Oikeus katsoi Peltosen täyttävän asetetut kelpoisuusvaatimukset. Virkaan oli edellytetty kunnallishallinnon ja -talouden tuntemusta, jolloin perehtyneisyyden ei tarvitse olla yhtä syvällistä kuin silloin, jos kelpoisuusvaatimuksena olisi ollut hyvä perehtyneisyys.

Peltonen on hoitanut kunnanjohtajan virkaa määräaikaisesti huhtikuusta 2017 alkaen.