Ville Lehmuskoski on työskennellyt HKL:n toimitusjohtajana vuodesta 2014. (Kuva: Tom Toikka / HKL)

Helsingin kaupunginvaltuusto on valinnut Ville Lehmuskosken kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan seitsemäksi vuodeksi. Lehmuskoski on Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) toimitusjohtaja.

Lehmuskoski sai virkavaalissa 68 ääntä, Reetta Putkonen 13 ääntä ja Kari Pudas yhden äänen. Lisäksi vaalissa annettiin yksi tyhjä ääni ja kaksi ääntä hylättiin.

Helsingin kaupunkiympäristön toimialajohtaja toimii kaupunkiympäristölautakunnan, jaostojen sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä sekä on kaupungin johtoryhmän jäsen. Toimialajohtajan alaisuudessa työskentelee noin 1600 työntekijää.

Lehmuskoski on diplomi-insinööri. Hän on työskennellyt HKL:n toimitusjohtajana vuodesta 2014 alkaen ja sitä ennen Helsingin kaupungilla liikennesuunnittelupäällikkönä, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymällä joukkoliikennesuunnitteluosaston johtajana sekä HKL:n suunnitteluyksikön johtajana.

Virkaa tavoitteli 30 hakijaa, joista kolme perui myöhemmin hakemuksensa. Edellinen toimialajohtaja Mikko Aho siirtyi eläkkeelle lokakuun alussa.