Kittilä valitsee kunnanjohtajan viiden vuoden määräajaksi. (Kuva: Ville Miettinen)

Kittilän kunnanjohtajan virkaa tavoittelee kahdeksan hakijaa. Hakuaika päättyi maanantaina 23. elokuuta. Hakijoiden joukossa ovat muiden muassa Enontekiön kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen ja Kustavin sosiaalijohtaja, vs. kunnanjohtajana helmikuusta heinäkuun loppuun toiminut Kati Rekola.

Virkaa hakivat diplomi-insinööri Janne Hietaniemi Oulusta, diplomi-insinööri Olli Hurskainen Janakkalasta, Raili Pölkki Orivedeltä, kauppatieteiden maisteri Hannele Rahkala Helsingistä, sairaanhoitaja Mika Rantanen Turusta, sotatieteiden tohtori, valtiotieteiden lisensiaatti Jari Rantapelkonen Enontekiöstä, valtiotieteiden maisteri, kasvatustieteen maisteri Kati Rekola Turusta ja filosofian tohtori, yhteiskuntatieteiden maisteri Hanna Toiviainen Keravalta.

Kunnanjohtajan virka täytetään viiden vuoden määräajaksi ajalle 1.1.2022-31.12.2026. Virka oli haettavana jo kesän 2019 aikana, ja sitä tavoitteli tuolloin kuusi hakijaa. Virantäyttö kuitenkin keskeytettiin. Keskeyttämistä perusteltiin sillä, että yksikään virkaa hakeneista ei täyttänyt hakuilmoituksessa mainittuja kelpoisuusvaatimuksia riittävän hyvin.

Antti Jämsén on hoitanut kunnanjohtajan virkaa vuoden mittaisissa määräaikaisissa pätkissä vuoden 2019 alusta lähtien. Jämsén on neljäs pätkäkunnanjohtaja Kittilässä sen jälkeen, kun Anna Mäkelä irtisanottiin syksyllä 2014. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi irtisanomisen menettelyvirheen perusteella helmikuussa 2016, ja korkein hallinto-oikeus (KHO) piti hallinto-oikeuden päätöksen voimassa saman vuoden kesäkuussa.

Kittilän valtuusto hyväksyi Mäkelän kanssa neuvotellun sovintosopimuksen elokuussa 2016. Esteet viran täyttämiselle poistuivat, kun KHO totesi maaliskuussa 2019, että sopimus on lainmukainen.