Kittilä haluaa hakijoita, joilla on kuntakokemusta. (kuva: Ville Miettinen)

Kittilän kunnanhallitus päätti tiistaina jatkaa vs. kunnanjohtajan viran hakuaikaa. Hallituksen päätös oli yksimielinen.

Hallintojohtaja Esa Mäkinen esitti hakuajan jatkamista, koska sijaisuuden hakijoilla oli vain vähän kuntakokemusta ja osalla hakijoista ei ollut vaadittua virkaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa.

Ensimmäinen haku päättyi lokakuun lopussa, ja hakemuksia kertyi 13. Uusi hakuaika päättyy 24. marraskuuta. Kelpoisuusehdot pysyvät ennallaan ja virkaa aiemmin hakeneet otetaan huomioon valinnassa.

Kittilä etsii vs. kunnanjohtajaa vuodella 2018. Kittilä ei voi täyttää virkaa vakinaisesti, sillä sopimusasia laittomasti irtisanotun kunnanjohtajan Anna Mäkelän ja kunnan välillä on edelleen kesken. Valtuusto hyväksyi erosopimuksen joulukuussa 2016, mutta valtuuston päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen.

MainosVuoden loppuun sijaisena jatkaa aiemmin vs. hallintojohtajana toiminut Sanna Ylinampa. Tehtävään viime keväänä valittu Timo Kurula on loppuvuoden vuosilomalla ja virkavapaalla.