Kuva: Ville Miettinen

Pyhärannan valtuusto on asettanut tilapäisen valiokunnan valmistelemaan vt. kunnanjohtaja Harri Hiitiön irtisanomista. Kaikki valiokuntaan nimetyt viisi jäsentä lukeutuvat valtaa pitävään Yhteinen Pyhäranta -ryhmään. Kokoomuksen ja perussuomalaisten ryhmä ei halunnut nimetä valiokuntaan edustajaansa.

Kokoomuksen ja perussuomalaisten ryhmä esitti tiistaina pidetyssä valtuuston kokouksessa asian palauttamista uuteen valmisteluun. Ryhmän mielestä kunnanhallituksen kokoukseen joulukuussa tuodut irtisanomisperusteet ovat niin epämääräisiä ja henkilöperusteisia, että asia pitäisi käydä läpi perusteellisesti. Hiitiön katsotaan muun muassa vähätelleen luottamushenkilöitä, pimittäneen päätöksenteon kannalta keskeisiä asioita, pitkittäneen, viivytelleen ja jarruttaneen päätösten toimeenpanoa sekä ylittäneen toimivaltansa.

– Listaus herättää niin paljon kysymyksiä ja mahdollisia epäselvyyksiä koko kunnan hallinnon osalta, että esitämme koko hallinnon tarkastusta vuodesta 2017 alkaen sekä nykyisten että muihin tehtäviin siirtyneiden kunnan toimihenkilöiden kuulemista irtisanomisperusteissa olleiden väitteiden selvittämiseksi, kokoomuksen ja perussuomalaisten ryhmä totesi.

Valtuusto päätti äänin 12–6 jatkaa asian käsittelyä. Käsittelyn jatkamisen kannalla oli Yhteinen Pyhäranta -ryhmä, vastaan äänestivät kokoomuksen viisi edustajaa ja perussuomalaisten valtuutettu.

Pyhärannan kuntapolitiikka muutti muotoaan viime kesäkuun kuntavaaleissa. Vaaleissa oli mukana vain kolme ryhmää, joista Yhteinen Pyhäranta -lista saavutti 13 valtuustopaikkaa, kokoomus 5 paikkaa ja perussuomalaiset yhden paikan.

– Kunnanjohtajan täytyy tehtävän onnistuneeksi hoitamiseksi nauttia valtuuston luottamusta. Viime valtuustokaudella sama asia oli vireillä samoin perustein. Tuolloin valtuusto päätti äänin 12–6, ettei tilapäistä valiokuntaa perusteta. Vaalit toivat muutoksen valtuuston voimasuhteisiin. Uudessa valtuustossa on asiaa aiemmin ajaneilla 2/3-määräenemmistö, joten lopputulos on selvä, Hiitiö totesi Kuntalehdelle joulukuussa.

Valtuuston puheenjohtaja Miikka Roos (Yhteinen Pyhäranta) pidätti Harri Hiitiön virantoimituksesta 31. joulukuuta. Toimenpide liittyy aluehallintoviraston joulukuussa Hiitiölle ja kunnanhallitukselle antamaan huomautukseen sosiaalihuollon asiakkaiden asiakasturvallisuuden vaarantamisesta. Avi on vienyt asian Lounais-Suomen poliisilaitoksen tietoon virkarikosepäilyn selvittämiseksi.

Virantoimituksesta pidättämistä ei käsitelty tiistaisessa valtuuston kokouksessa. Kunnanhallitus on nimennyt kunnanjohtajan viran väliaikaiseksi hoitajaksi yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Merja Kosken.