Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valituksen Iitin kunnanjohtajan valinnasta, kertoo Yle.

Riku Rönnholm valittiin Iitin kunnanjohtajaksi joulukuussa 2013. Hän on valinnan jälkeen toiminut va. kunnanjohtajana.

Valinnasta valitti vasemmistoliiton ainoa valtuutettu Hannu Suhonen. Suhosen mukaan valmistelu oli virheellistä ja syrjivää, koska häntä ei otettu mukaan valintaa valmistelleeseen työryhmään.

Hallinto-oikeus katsoi, että yhden hengen valtuustoryhmän pois jättäminen haastatteluryhmästä ei osoita valmistelun tapahtuneen virheellisesti tai syrjivästi, ja KHO piti hallinto-oikeuden päätöksen voimassa.

Ylen mukaan Iitin kunnanhallitus on käsitellyt tammikuusta 2013 kesäkuuhun 2015 yhteensä 24 Hannu Suhosen tekemää valitusta.