Avoin hallinto-hankkeen Demokratiatunnustukset on tämän vuoden osalta jaettu. Helsingin kaupungin stadiluotsitoiminta sai kuntapuolelta demokratiatunnustuksen ja valtion puolen demokratiatunnustus myönnettiin Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn AKU-hankkeelle. Tänä vuonna tunnustuksen erityisenä teemana oli osallisuuden edistäminen.

Helsingin kaupungin stadiluotsitoiminta käynnistyi vuonna 2017. Kaupunkilaisten osallisuutta edistämään on palkattu seitsemän stadiluotsia. Jokaiselle stadiluotsille on nimetty kaupunginosat, joissa hän vauhdittaa kaupunkilaisten aloitteita sekä auttaa alueen verkostoja löytämään toisensa.

Stadiluotsien myötä Helsinkiin saatiin vastuuhenkilöt, joiden päätyönä on rakentaa siltoja kaupunkilaisten ja kaupungin hallinnon välille sekä auttaa ihmisiä osallistumisessa ja vaikuttamisessa. Demokratiatunnustusehdotuksen perustelujen mukaan stadiluotsien toiminta on lisännyt sellaisten väestöryhmien osallisuutta, joiden tavoittamisessa muilla tavoin saattaa olla vaikeaa.

Asunnottomuutta ennaltaehkäisevän AKU-hankkeen päätoteuttajana toimii Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja osatoteuttajina Espoon, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Tampereen ja Vantaan kaupungit. Hankkeen päätavoitteena on rakentaa ennaltaehkäisevät asunnottomuusstrategiat kuuteen hankekaupunkiin.

Merkittävä osallisuuden muoto AKU-hankkeessa on asunnottomuustyön kokemusasiantuntijuus. Keskeistä hankkeessa on valtion toimijoiden ja hankekaupunkien yhteistyö asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi.

Viranomaistaholle myönnettävä Avoimen hallinnon Demokratiatunnustus jaettiin nyt neljättä kertaa. Vuonna 2020 on vuorossa oikeusministeriön Demokratiapalkinto, joka myönnetään kansalaisyhteiskuntaa edustavalle taholle.

Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero jakoi tunnustukset toimijoille valtakunnallisessa Demokratiapäivässä 9.10.2019 keskustakirjasto Oodissa Helsingissä.

Aiheesta enemmän Kuntaliiton sivuilla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*