Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen uskoo kuntien kykyyn menestyä jatkossakin.

Parempaan suuntaan ollaan menossa, mutta löysäilyyn ei kuntien taloudenhoidossa ole varaa. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarviotietojen mukaan Manner-Suomen kuntien lainakannan kasvutahti on taittumassa.  Ja kuntien menokuri on pitänyt hyvin.

Menot kasvoivat kunnissa maltillisesti koko maassa, keskimäärin 1,3 prosenttiyksikköä. Verotuloissa ja valtionosuuksissa kirjattiin yhteensä 3 prosentin eli 900 miljoonan euron kasvu. Vuoden 2016 tilikauden tulos parani ennakkoarvion mukaan lähes puoli miljardia euroa. Tilikauden tulos oli kuitenkin negatiivinen 111 kunnassa, yhteensä 0,2 miljardia euroa.

Tiedot ilmenevät tänään julkistetusta Tilastokeskuksen kuntatalous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin vuoden 2016 tilinpäätösarviotietoja kaikilta Manner-Suomen 297 kunnalta ja 138 kuntayhtymältä.

Syömävelka kuriin

Kuntatalouden rahoituksellista tasapainoa kuvaava toiminnan ja investoinnin rahavirta parani puoli miljardia euroa. Lainakanta nousi 18 miljardiin euroon ja velkaantumisen kasvu hidastui 3,6 prosenttiin. Negatiivisen vuosikatteen, eli niin sanotun ”syömävelan” osuus kuntien lainakannan muutoksesta on erittäin pieni, vuosina 2000-2016 se on ollut viiden prosentin luokkaa.

– Kuntien ja kuntayhtymien talouden tasapainottamistoimet ovat tuottaneet tulosta ja kuntatalous lähenee nykyisen hallituskauden kuntatalouden tasapainottamistavoitetta, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen.

– Hallituksen parin vuoden takaisissa ennusteissa kuntasektorin velan arvioitiin nousevan kolme miljardia nyt toteutunutta suuremmaksi. Lisäksi toiminnan ja investoinnin rahavirran ennakoitiin painuvan raskaasti negatiiviseksi. Tämä ennuste ei toteutunut, mutta edessä on sen sijaan tiukempi taloustilanne johtuen valtionosuuksien ja verotulojen heikkenemisestä jo tänä vuonna, sanoo Koskinen.

Verotuloissa niukka kasvu

Manner-Suomen kuntien verotulot ja valtionosuudet olivat viime vuonna 30,7 miljardia euroa. Keskimäärin kunnat saivat asukasta kohden valtionosuuksia 1608 euroa ja verotuloja 4025 euroa. Tulot lisääntyivät erityisesti kasvaneiden valtionosuuksien kautta.

Vuoden 2016 valtionosuuksissa kompensoitiin kuntien veroperustemuutoksista johtuvia veromenetyksiä 260 miljoonaa euroa. Lisäksi kunnat saivat 270 miljoonaa euroa valtionosuuksia kuntien ja valtion välisen kustannusjaon tarkistuksen seurauksena. Kuntien verotulot 2016 kasvoivat maltillisesti koko maan tasolla yhteensä 1,4 prosenttia, eli 300 miljoonaa euroa. Yhteisöveron jako-osuuden poistuminen pudotti verotulojen kasvuvauhtia.

 Aiheesta Kuntaliiton sivuilla

Aiheesta Tilastokeskuksen sivuilla

Jari Koskinen Kunta.tv:n haastattelussa: Valtion pitäisi korvata kunnille sote-valmisteluja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*