Julkisuuslaki määrittelee, miten viranomaisen on asiakirjapyyntöihin vastattava. (Kuva: Pixabay)

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on puuttunut kahdessa tuoreessa ratkaisussaan kuntien tapaan vastata asiakirjapyyntöihin. Moitteita saivat Lahden kaupunki ja Asikkalaan kunta.

Lahden tapauksessa kantelija oli pyytänyt tietoja talous- ja velkaneuvonnan vuorovapaasijaisen rekrytoinnista. Kantelija oli pyytänyt muun muassa jäljennöksen työsopimuksesta ja työhakemuksesta sekä hakijavertailun.

Kaupungin taholta oli sähköpostilla vastattu, ettei tietoja anneta miltään osin.
Ratkaisussaan apulaisoikeuskansleri huomauttaa, ettei Lahden kaupunki ollut tiedustellut kantelijalta, haluaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi. Näin ollen hän ei saanut kunnalta perusteltua, valituskelpoista päätöstä asiakirjapyyntöönsä.

Tiedot toimitettava pyydetyllä tavalla

Asikkalan tapauksessa kyse oli kaavoitusassistentin rekrytoinnista. Kantelija oli pyytänyt tietoja tehtävään valitun ja varalle valitun henkilön hakemuksia liitteineen. Osan pyydetyistä tiedoista kunta oli lähettänyt, mutta ei kaikkia. Kantelija oli saanut kunnalta sähköpostiviestin, jonka mukaan varsinaisia hakemuksia ei lähetä postitse, vaan niihin voi julkisilta osin tutustua kunnantalolla.

MainosAsikkalan kunta toimitti kantelijalle sähköisesti yhteenvedon hakijoista, josta ilmeni virka- ja työhakemusten julkiset tiedot eli nimi, ikä, työkokemus ja muu kelpoisuus kuten koulutus. Kunta puolusti menettelyään sillä, että hakemukset voivat sisältää julkisuuslain mukaisia henkilötietoja, jotka ovat salassa pidettäviä.

Apulaisoikeuskanslerin mielestä kunnan olisi tullut käsitellä kantelijan haluamat tiedot siten, että ne olisi voitu toimittaa kantelijalle hänen pyytämällään tavalla. Kunta ei myöskään ollut selvityksessään esittänyt julkisuuslain mukaista perustetta sille, miksi näin ei toimittu.

 

Ratkaisut oikeuskanslerinviraston sivuilla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*