Anna Mäkelän erottaminen Kittilän kunnanjohtajan paikalta on poikinut useita poliisitutkintoja. (Kuva: Hannu Kataja)

Kittilän kuntapäättäjiin kohdistuva poliisitutkinta on pääosin siirtynyt syyteharkintaan. Tutkinta koostuu neljästä osasta, joista kaksi on jo aiemmin siirtynyt syyteharkintaan. Nyt syyteharkintaan on siirtynyt esitutkinta, joka liittyy kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomiseen sekä laajemmin kuntapäättäjien toimintaan Kittilässä. Kaikki epäillyt kiistävät syyllistyneensä rikokseen.

Nyt syyteharkintaan siirtyneessä tutkinnassa on 29 epäiltyä, joista 28 on kuntapäättäjiä. Heidän epäillään syyllistyneen virka-aseman väärinkäyttämiseen sekä työrikoksiin.

Syyteharkinnassa on jo heinäkuusta 2015 ollut epäilty törkeän petoksen yritys ja virka-aseman väärinkäyttäminen. Tämä esitutkinta koski Kittilän kuntaan tammikuussa 2015 toimitettua lainopillisiin palveluihin liittyvää laskua. Tässä osassa epäiltynä on kolme Kittilän kuntapäättäjää.

Tämän vuoden tammikuussa siirtyi syyteharkintaan esitutkinta, joka liittyi mahdollisiin väärinkäytöksiin hissiyhtiö Oy Levi Ski Resort LTD:n hissihankinnoissa. Yhtiö ja sen suurimmat omistajat epäilivät väärinkäytöksiä. Kunta omistaa yhtiöstä 51 prosenttia. Epäiltynä tässä Levin hissijutun osassa on yksi henkilö ja rikosnimikkeitä ovat yrityssalaisuuden rikkominen sekä luottamusaseman väärinkäyttäminen.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Taustalla hissihankinta

Vyyhti käynnistyi, kun Kittilän kunta irtisanoi kunnanjohtaja Anna Mäkelän 2014.

Sekä hallinto-oikeus että KHO toteisivat irtisanomisen laittomaksi.

Ennen erottamistaan Mäkelä oli tehnyt tutkintapyynnön hissihankinnoista. Kittilän kuntapäättäjät peruuttivat tutkintapyynnön.

Esitutkinnassa on selvitetty, ovatko Kittilän kunnanvaltuutetut tarkoituksellisesti ja tietoisesti syyllistyneet rikoksiin peruuttaessaan tutkintapyynnön, antaessaan omistajaohjausta hissiyhtiön toimitusjohtajan palauttamiseksi toimitusjohtajaksi sekä valmistellessaan ja päättäessään toimista kunnanjohtajan erottamiseksi.

Vastaan ja tyhjää äänestäneitä ei epäillä

Mäkelän irtisanomiseen mahdollisesti liittyvästä rikoksesta epäillään päätöksentekoon osallistuneita luottamushenkilöitä kunnanhallituksessa, kunnanvaltuustossa sekä irtisanomista valmistelleessa tilapäisessä valiokunnassa.

Eriävän mielipiteen ilmaisseita tai tyhjää äänestäneitä ei epäillä, mikäli he eivät ole erottamisen valmisteluvaiheessakaan osallistuneet epäiltyihin lainvastaisuuksiin.

Työrikosten osalta on KRP:n mukaan syytä epäillä, että valtuutetut ovat työnantajan edustajina kohdelleet kunnanjohtajaa työturvallisuuslain tarkoittamalla tavalla epäasiallisesti ja että kunnanjohtaja on asetettu epäedulliseen asemaan ammatillisen tai muun siihen rinnastettavan syyn takia.

Tutkinnassa vielä viranhaltijoitten asioita

Neljännen osan Kittilään kosksevassa kokonaisuudessa muodostavat vielä tutkinnassa oleva asiat. Niihin liittyvät Kittilän kunnan kahden viranhaltijan tutkintapyynnöt työsyrjinnästä, työturvallisuusrikoksesta ja virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Tämän esitutkinnan KRP:ssä arvioidaan valmistuvan myöhemmin tänä vuonna.

Uusiakin puheenaiheita

Kittilän tapahtumat ovat saaneet aikaan muun muassa niin sanotun Lex Kittilän, jolla valtion viranomaisille annetaan valtuuksia puuttua kuntien toimintaan.

Nyttemmin Kittilä on herättänyt huomiota vt. kunnanjohtajan valinnalla. Vt. kunnanjohtajaksi on valittu yksi syyteharkinnassa oleva henkilö. Myös itse valintaprosessi on asetettu kyseenalaiseksi.

Kittilän asioista aiemmin Kuntalehdessä täällä

Kuntajohtajien ja luottamushenkilöitten suhteesta täällä

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Aiemmat kommentit

  1. Onhan tämä häpeällistä. Eniten oikeustajuani koettelee se, ettei edes oikeuden päätös palauta virheellistä päätöstä edeltänyttä tilannetta eli anna mahdollisuutta erotetulle kunnanjohtajalle palata takaisin virkaan.

  2. Eikö Suomen Kuntajohtajat ry:llä ole velvollisuus puuttua moiseen?
    Lex-Kittilä käyttöön ja pulinat pois.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*