Maakuntien itsenäinen päätäntävalta ja resurssien kohdentamisvalta on taattava valmisteilla olevassa maakuntahallinto- ja soteuudistuksessa. Kokkolassa koolla olleet Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnat sekä maakuntaliitot vaativat yhteisessä kannanotossaan maakunnille valtaa ja vastuuta.

 

Aluekehittäminen ja yhteinen sitoutuminen aluekehittämistavoitteisiin sekä pyrkimys aitoon itsehallintoon on kannanoton mukaan pidettävä kirkkaana mielessä uutta hallintomallia rakennettaessa.

-Tulevien maakuntien rooli sekä aluekehittämistavoitteiden valmistelussa, että toteuttamisessa on oltava merkittävä, ja maakunnilla tulee olla kokonaisvaltainen lakisääteinen vastuu alueensa kehittämisestä. Maakunnilla tulee myös jatkossa olla maakuntastrategiaan kytkeytyvä, maakuntavaalikauden kattava aluekehitystä ohjaava maakuntaohjelma sekä sen vuosittainen toimeenpanosuunnitelma, joista säädetään lailla, kannanotossa todetaan.

Aluekehittämistavoitteisiin sitoutumista eri hallinnon tasoilla pidetään tärkeänä seikkana.

-Sekä ministeriöiden että maakuntien sitoutuminen alueellisiin ja valtakunnallisiin aluekehittämistavoitteisiin tulee varmistaa. Vuoropuhelua kaikkien ministeriöiden ja alueiden välillä tulee lisätä. Maakuntien kehittämistarpeet on tunnistettava ja huomioitava, sekä aidosti pyrittävä ratkaisemaan maakuntien erilaisia kehittämishaasteita, kannanotossa vaaditaan.

Maakuntavaltuustoille kaivataan kannanotossa aitoa valtaa organisoida maakunnan tehtävät ja mahdollisuutta sopia yhteistyöstä ja työnjaosta muiden maakuntien kanssa.

Maakuntaliitot ottivat kantaa myös Rajavartiolaitoksen suunnitelmiin supistaa joidenkin kansainvälisten rajanylityspaikkojen aukioloaikoja. Kannanotossa vaaditaan rajanylityspaikkojen palvelutason säilymistä nykyisellä tasollaan. Rajaliikenteellä Venäjän kanssa on suuri alueellinen merkitys itärajan kunnissa.

 

Kannanotot kokonaisuudessaan Kainuun liiton nettisivuilla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*