Kuva: Ville Miettinen
Kittilän vs. kunnanjohtajan Sanna Ylinamman esitysehdotuksessa pidetään Lex Kittilän valmistelua ja soveltamista puutteellisena.

Kittilän kunta lausuu valtiovarainministeriölle, että riittäviä perusteita virkarikoksista syytettyjen luottamushenkilöiden siirtämiselle syrjään kaikista luottamustoimista ei ole.

”Hyllyttämiseen” liittyy tiistaina kunnanhallituksessa ja tänään kunnanvaltuustossa läpi menneen esityksen mukaan muun muassa perustuslaillisia ongelmia. Kunnanvaltuusto hyväksyi lausunnon äänin 14–8.

Hyllyttämistä vastustavan esityksen oli laatinut vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa, joka aiemmin tänä vuonna on pariinkin otteeseen esittänyt kunnanhallitukselle syytettyjen hyllyttämistä, mikäli nämä eivät itse siirry syrjään. Tätä suositteli myös VM:n asettama selvitysryhmä helmikuussa.

Kittilän valtuusto on toistuvasti jättänyt hyllyttämättä syytettyjä kokonaan, vaan nämä on vain siirretty syrjään nimenomaan syytteisiin liittyvästä päätöksenteosta. Valtuusto käsittelee paraikaa Ylinamman esitystä lausunnoksi valtiovarainministeriölle.

Syytettyjen ja kunnan kirjallinen kuuleminen päättyy tänään. Kirjalliseen kuulemiseen päädyttiin, kun Kittilän valtuusto maaliskuussa päätti, että syytettyjen osittainen sivuun siirtäminen, vastoin selvitysryhmän suositusta, riittää. Tuolloin Ylinampa oli esittänyt hyllyttämistä, mutta esitys jyrättiin kunnanhallituksessa ja valtuustossa.

Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu sanoo Kuntalehdelle, että ministeriössä odotetaan kaikki mahdolliset lausunnot saapuneiksi ja käsitellyiksi, ennen kuin tilanteeseen otetaan tarkemmin kantaa.

– Materiaalia on paljon, mutta viimeistään kesäkuun alussa toivomme olevamme siinä tilanteessa, että päätöksiä voi tehdä.

Käytännössä VM:n odotetaan siirtävän syytetyt syrjään kuntalain niin sanotun Lex Kittilä -kohdan perusteella, joka mahdollistaa valtion puuttumisen hallinnollisissa vaikeuksissa olevan kunnan asemaan yli kunnallisen itsehallinnon.

”Hyllytys ei yksiselitteinen ratkaisu”

Vaikka Ylinamman esitys nyt päätyy toisenlaiseen johtopäätökseen kuin aiemmin, hän sanoo ettei varsinaisesti ole muuttanut kantaansa asiassa.

Ylinamman mukaan asian tarkempi tarkistelu on osoittanut, että syytettyjen aseman käsittely on paljon moniselitteisempi kuin aiemmin näytti.

Valtaosa Kittilän kunnan toimielimissä käsiteltävistä asioista on sellaisia, joissa syytetyt luottamushenkilöt eivät ole esteellisiä, Ylinampa sanoo.

– Käytännössä havaittiin, että kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta on liian pitkälle menevää puuttumista, jos ajatellaan kaikkia asioita mitä taustalla on. Kunnallisen itsehallinnon periaate on hyvin vahva. Se on perustuslaissa suojattu. On ainakin syytä tutkia, muodostaako se ongelmia perustuslain soveltamisen kannalta, Ylinampa viittaa kaikista luottamustoimista hyllyttämiseen.

– Ja kun ei tästä ole vielä oikeuskäytäntöä olemassa, pitkälti pitää tukeutua lainvalmisteluaineistoon tulkinnan tukena. Perustuslakivaliokunta on käsitellyt näitä asioita, mutta Kittilän kunnan näkemys on, että siellä on edelleen tähän ongelmatiikkaan liittyviä asioita, jotka pitäisi tutkia perusteellisesti, Ylinampa taustoittaa lausuntoaan.

– Kyseessä ei ole kunnan mukaan yksiselitteinen asia. Siihen haluamme kiinnittää huomiota.

Ylinamman mukaan Kittilä haluaa VM:ltä kannanoton siihen, millä tavalla nyt pidättämällä luottamushenkilöt kaikista tehtävistään kunnan päätöksenteko saadaan Lex Kittilän tarkoittamalle ”uskottavalle tasolle”. Hän näkee, että Lex Kittilän pykälät jättävt tulkinnan-ja joustonvaraa.

Maaliskuussa professori Pauli Rautiainen kritisoi Lex Kittilää, koska se jättää liikaa liekaa kaikille.

Osa kunnanhallituksesta hämmästyi

Ylinamman esityksessä viitataan Lex Kittilän valmisteluun ja asiantuntijoiden lakiluonnoksesta antamiin arvioihin. Lisäksi esityksessä viitataan viime viikkojen uutisointiin asiasta. Ylinamman mukaan uutisoinnilla ja VM:n kommenteilla uutisissa voi olla asian käsittelyä häiritsevää vaikutusta.

Kunnanhallituksessa Oikeudenmukainen Kittilä –ryhmän Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen jättivät päätökseen eriävän mielipiteen, josta ilmenee tyrmistyts vs. kunnanjohtajan esitystä kohtaan.

Eriävässä mielipiteessä esitysehdotusta pidetään hämmentävänä ja virheellisenä ja oudoksutaan pian vuoden voimassa olleen lain valmistelun kyseenalaistamista.

– Lakiesityksestä ei äänestetty, joten Suomen eduskunta on katsonut lakiesityksen yksimielisesti lailliseksi ja tarpeelliseksi. Vs. kunnanjohtaja luettelee lausunnossaan lakiin liittyviä ongelmia, jotka kytkeytyvät hänen mukaansa perustuslakiin. Eduskunnan perustuslakivaliokunta kuitenkin hyväksyi osoitettuaan ja korjattuaan joitakin ongelmakohtia nykylain mukaisen esityksen yksimielisesti, Mertaniemen ja Ovaskaisen mielipiteessä sanotaan.

Eriävässä mielipiteessä ihmetellään myös, miksi vs. kunnanjohtaja on muuttanut mielipiteensä hyllyttämisen tarpeellisuudesta kunnan päätöksenteon uskottavuuden palauttamisessa.

Ylinampa: Kittilä voisi itse ottaa opiksi

Ylinamman mielestä pelkillä esteellisyyssäännösten soveltamisella päästäisiin tilanteeseen, jota luku 112a eli Lex Kittilä edellyttää.

– Olen sillä kannalla, että kunnan pitäisi itse pystyä selviytymään tilanteesta. Kunnan pitää itse ottaa vaikeudet haltuun. Sitä kautta opimme, miten hallintoa uudistetaan ja saadaan paremmaksi. Se on myös Kittilän kunnalle oppimisen paikka.

– Meillä on valtava tarve saada lisää luottamusta. Luottamus on kaiken yhteistyön pohjalla. Jos ei ole luottamusta, yhteistyön tekeminen on todella vaikeaa. Tähän oikeastaan kulminoituu Kittilän kunnan tulevaisuus. Meidän pitäisi uudella tavalla ajatella asioista, ja tässä yksi keino on oppia, miten uudistetaan hallintoa lainmukaiseksi ja niin että se näyttää myös ulospäin hyvältä hallinnolta.

VM: Kaikki väitteet tutkitaan

Kaksi syytettyä luottamushenkilöä, Akseli Erkkilä ja Jukka Niva, lähetti maanantaina julkisuuteen vastauksensa VM:n kuulemiskirjeeseen.

Erkkilä ja Niva pitävät VM:n toimintaa ajojahtina, kyseenalaistavat Lex Kittilän käytön ja ilmoittavat etteivät aio vetäytyä luottamustoimistaan.

– Mikäli meidät pidätetään luottamustoimistamme kunnallisen itsehallinnon ja kansanvaltaisuuden periaatteiden vastaisesti, tulemme valittamaan päätöksestä ja vaatimaan kiireellistä täytäntöönpanokieltoa, Erkkilä ja Niva ilmoittavat.

Auli Valli-Lintu ei halua ottaa kantaa yksittäisiin ulostuloihin Kittilän kohdalla.

– Väitteet käydään huolellisesti läpi, hän lupaa.

Juttua korjattu klo 15.15: Lisätty tieto kunnanvaltuuston päätöksestä ja korjattu Akseli Erkkilän nimi oikeaan muotoon.

AIEMMIN AIHEESTA:

VM ei näe hidastelleensa Lex Kittilän kanssa – ”Hyvä kysymys, onko riittävä toimenpide”

Oikeudenmukainen Kittilä ja kokoomus haluavat katkaista Ylinamman pestin

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä