Ministeriön mukaan Kittilän tilanne on kuntakentässä huolestuttava ja poikkeuksellisen vakava. (Kuva: Ville Miettinen)

Valtiovarainministeriö vaatii, että Kittilän kunta päättää syytteitä saaneiden luottamushenkilöidensä asemasta valtuustossa niin pian kuin mahdollista.

Oulun syyttäjänvirasto ilmoitti nostaneensa kymmeniä syytteitä kittiläläisiä kuntapäättäjiä vastaan. Törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä on nostettu syyte kunnan viidelle tilapäisen valiokunnan jäsenelle, kahdellekymmenelleyhdelle kunnanvaltuuston jäsenelle ja yhdelle varajäsenelle sekä neljälletoista kunnanhallituksen jäsenelle ja varajäsenelle.

Syytteitä tuli myös virka-aseman väärinkäyttämisestä, työsyrjinnästä, työturvallisuusrikosesta.

Kihlakunnansyyttäjä Katri Junnikkala-Heikkisen mukaan vt. kunnanjohtaja Timo Kurula on saanut syytteet kaikista asiakokonaisuuden rikosnimikkeistä.

VM:n tiedotteen mukaan Kittilän tilanne on ”kuntakentässä huolestuttava, poikkeuksellinen ja äärimmäisen vakava.”

Keskusrikospoliisi ilmoitti esitutkinnasta jo toukokuussa. Lisäksi Kittilän valtuustossa jätettiin kesällä aloite, että tuolloin syyteharkinnassa olleet luottamushenkilöt pidätettäisiin luottamustoimesta. Kittilä ryhtyi selvittämään asiaa mutta syyskuussa ministeriö hoputti Kittilää ja ilmoitti odottavansa 18.10. mennessä selvitystä, mihin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä.

Kittilän kunnanhallituksessa tiistaina päätettiin, että kyseisten luottamushenkilöiden asemasta päätetään 17.11. Tämä ei VM:lle riitä.

– Se on liian myöhään. Tämä on liian vakava juttu, sanoo hallitusneuvos Auli Valli-Lintu VM:stä.

Kittilän on käynnistänyt luottamushenkilöiden kuulemisen ja vastineiden takaraja on maanantaina. Valli-Linnun mukaan ”välitön” käsittely valtuustossa tarkoittaisi muutaman viikon aikana.

– Nyt on puhuttava viikoista, ei yli kuukaudesta. Asia pitää saattaa nopeasti valtuuston käsittelyyn, Valli-Lintu painottaa.

VM viittaa jo väliintuloon

Valli-Lintu sanoo, että ministeriö ei ollut arvaillut mahdollisten syytteiden vakavuutta, vaikka asiaa on seurattu ja pöytäkirjoihin on tutustuttu. Nostetut syytteet ovat kuitenkin niin vakavia, että VM:n tiedotteessakin viitataan kuntalain mahdollistamaan väliintuloon, valtion käynnistämään selvitykseen kunnan päätöksenteosta.

Selvitysmahdollisuus sisältyy kuntalain lukuun 12 a, jota on julkisuudessa kutsuttu myös Lex Kittiläksi, koska ratkaiseva sysäys lainkohdalle oli juuri Kittilän vyyhti.

Lex Kittilän mahdollistama selvitys merkitsisi puolueettoman selvityshenkilön tai -ryhmän asettamista. Selvitysryhmälle tai -henkilölle annetaan valta suosittaa toimenpiteitä hallinnon normalisoimiseksi.

– Siinä vaiheessa toki selvitysryhmän tai -henkilön tulee toiminnassaan etsiä mahdollisista puuttumiskeinoista sellainen joka samanaikaisesti mahdollistaa mahdollisimman pienen puuttumisen kunnan itsehallintoon mutta kuitenkin palauttaa kunnan hallinnon sellaiseen tilan jota Lex Kittilä -säännöstö edellyttää, kuvaili menettelyä Kuntalehdelle oikeustieteen professori Pauli Rautiainen elokuussa.

Jo tuolloin, lähes kaksi kuukautta sitten, Rautiainen piti Kittilän päätöksenteon tilaa sellaisena, että selvitysryhmän olisi voinut asettaa.

Luottamushenkilöillä mahdollisuus tehdä itse ratkaisu

Vuosilomalta tavoitettu Kittilän hallintojohtaja Esa Mäkinen pitää hänkin kunnan tilannetta vakavana.

– Käytännössä jokaisen syytteen saaneen pitäisi itse arvioida, tuleeko hänen pidättäytyä tehtävästään. Jos luottamushenkilö itse ei näe tätä tarpeelliseksi, valtuuston on arvioitava se, Mäkinen sanoo.

– Asia on käsiteltävä kiireellisenä kunnanhallituksessa ja -valtuustossa, hän näkee.

Luottamushenkilöiden aseman käsittelyä esitettiin Kittilän kunnanhallituksessa nopeatahtisemmaksi kuin mitä kunnanhallitus lopulta päätti. Kuulemisia ja Kittilän selvitystä hoitaa kunnan controller Tuija Lång. Långin mukaan luottamushenkilöiden asemasta päättäminen asetettiin marraskuun puoliväliin siksi, että kuulemiset ehditään käsitellä perusteellisesti.

– Kun nähdään, mitä vastauksia tulee, pystyy paremmin arvioimaan työn määrää, joka koostamisessa on ja minkä verran menee aikaa ennen kuin asian voi viedä kunnanhallitukselle, Lång sanoo.

Hän kuulee ensimmäistä kertaa Kuntalehdeltä, että ministeriö vaatii aiottua nopeampaa toimintaa.

– Täytyy varmaan kysyä apua lakimiehiltä, Lång sanoo.

Miksi ministeriö viivyttelee Kittilän kanssa? kysyi professori Pauli Rautiainen Twitterissä.

Kittilän vt. kunnanjohtaja Timo Kurula viestitti olevansa vuosilomalla eikä vastannut Kuntalehden kysymyksiin.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*