Kuntien vastuu työllisyyden kehityksestä lisääntyy, kun TE-palveluiden järjestämisvastuu on siirtymässä näillä näkymin kunnille vuoden 2025 alussa. (Kuva: Miska Puumala)

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki arvioi rekrytointiosaamisen olevan avainasemassa sen suhteen, miten suotuisasti työllisyys kehittyy tulevina vuosina. Tämä on hyvä huomioida kunnissakin, hän huomauttaa.

Rekrytointiasioita noin 15 vuoden ajan hoitanut Heinimäki näkee, että ala tarvitsee uuden suunnan.

– Kuka tahansa voi hypätä alan ammattilaiseksi. Kynnys rekrytointityöhön ja -alalle on matala. Minimivaatimuksia ei ole. Ala tarvitsee minimivaatimukset.

Näitä asioita Heinimäki on pohtinut usean vuoden ajan. Heinimäki on ollut kehittämässä uutta koulutusta, jossa eettiset ja juridiset pelisäännöt toimivat kivijalkana.

Mainos– Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija -koulutus auttaa ymmärtämään rekrytoinnin strategisen roolin sekä ohjaa toimimaan juridisesti oikein, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja kertoo.

– Koulutuksen taustalla on laaja joukko rekrytoinnin ja HR-juridiikan ammattilaisia. Koulutus on kohdennettu rekrytointia tekeville ja työnsä ohella siihen osallistuville.

Koulutustoimintaa aiotaan lisätä

Koulutusta järjestää tällä hetkellä Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari.

– Koulutus laajenee valtakunnalliseksi, kunhan lisenssisopimus saadaan loppuun hiottua. Koulutus on verkkokoulutus, mutta se voidaan toteuttaa myös lähikoulutuksena.

Heinimäki toimii koulutuksesta vastaavana johtajana. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari on omistaja sekä toteuttaja.

– Kouluttajat tulevat yhteistyökumppaneiltamme. Juridiikan osuuksien kouluttajat ovat aina lakimiehiä.

Koulutuksessa voi todentaa osaamisensa vähintään kaksi kertaa vuodessa järjestettävän kokeen kautta.

– Kokeen läpäisy antaa oikeuden käyttää nimikettä HRA, hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija.

Työvoimaa tarvitaan

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on voinut vaikuttaa yritysten rekrytointitarpeisiin Uudenmaan pohjoisosassa ja Kanta-Hämeessäkin, mutta silti rekrytointitehtäviä on riittänyt, Heinimäki kertoo.

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin syyskuussa jäsenilleen suuntaaman kyselyn perusteella yritysten rekrytointimäärät ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna.

– Ja merkittävä osa yrityksistä arvioi rekrytointitarpeiden kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana, Heinimäki sanoo.

Inhimilliset tekijät

Edellä mainitun kyselyn vastaukset kertovat, että sotaa paenneet ukrainalaiset ovat vastanneet työvoimakysyntään positiivisella tavalla Suomessa.

– Kyselyssä oli mukana ukrainalaisia palkanneita yrityksiä.  Yksikään näistä yrityksistä ei antanut negatiivista palautetta kyseisistä rekrytoinneista. Vastaajat ilmoittavat olevansa joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Ukrainasta saapuneisiin työntekijöihinsä.

Ukrainalaisten työntekijöiden vaikutus saattaa olla yksittäiselle yritykselle ja sitä kautta kunnallekin merkittävä, Heinimäki pohtii.

Asialla on myös inhimillinen puolensa.

– Työpaikka voi olla upea mahdollisuus ihmiselle, joka ei pysty asumaan omassa maassaan. Se on hienoa, kun yritykset voivat palkatessaan auttaa ihmistä kotoutumaan. Työ on ihmiselle yksi merkittävimmistä asioista, Heinimäki sanoo.

Yksinkertainen tavoite

Työntekijän palkkaaminen on aina iso askel yritykselle. Sen onnistuminen on monellakin tasolla tärkeä asia, jonka merkitys on hyvä tunnistaa laajalti eri toimijoiden ja sidosryhmien keskuudessa, kunnista lähtien, Marja Heinimäki miettii.

– Rekrytointi on investointi ja prosessi, jolla on yksinkertainen tavoite. Tavoite on rekrytoida yritykselle lisäarvoa. Se perustuu yrityksen osaamistarpeisiin ja strategisiin tavoitteisiin sekä kumuloituu suoraan osaksi yrityksen kilpailuetua.

– On nähtävä rekrytoinnin sidos liiketoimintaan ja strategiseen kokonaisuuteen. Se on osa yrityksen kokonaismarkkinointia ja työnantajaimagoa.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*