Kuva: Ville Miettinen

Hallitus esittää, että valtio korvaisi kunnille kiireellisten sosiaalipalvelujen kustannuksia, kun palveluja annetaan henkilölle, joka on saanut kielteisen päätöksen kansainvälistä suojelua koskevaan hakemukseensa eikä saa enää vastaanottopalveluja.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteen mukaan kunnille korvattaisiin kiireellisessä tapauksessa välttämättömänä sosiaalipalveluna annettu tilapäinen asuminen sekä kustannukset ruoasta ja välttämättömistä lääkkeistä. Korvauksen myöntäminen edellyttää, että henkilö on hakenut kunnasta välttämätöntä sosiaalipalvelua ja kunnassa on tehty palvelun antamisesta valituskelpoinen päätös.

Ministeriön mukaan kyse ei ole kyse uudesta tehtävästä kunnille tai uudesta palvelusta laittomasti maassa oleskeleville, vaan ainoastaan valtion ja kuntien välisestä kustannusten jaosta.

Sosiaalihuoltolain mukaan jokaisen kunnassa oleskelevan on oikeus saada kiireellisessä tapauksessa hänen yksilölliseen tarpeeseensa perustuvat sosiaalipalvelut siten, että hänen oikeutensa välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon eivät vaarannu.

Sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaan tilapäistä asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista, kiireellistä apua. Tilapäisen asumisen järjestäminen liittyy erilaisiin kriisitilanteisiin ja tavoitteena on löytää henkilön tilanteeseen tarkoituksenmukainen ratkaisu. Tilanteessa tulee arvioida myös muu sosiaalihuollon kiireellisen avun tarve. Arvion henkilön tarvitsemista kiireellisistä palveluista tekee aina sosiaalihuollon ammattihenkilö.  

Kyseeseen voi tulla esimerkiksi niin sanottuna hätämajoituksena yösijan järjestäminen myös ilman oleskeluoikeutta maassa olevalle henkilölle. Välttämättömään huolenpitoon liittyvään kiireelliseen sosiaalihuoltoon voi kuulua myös ruoasta, vaatteista ja välttämättömistä lääkkeistä huolehtiminen.

STM:n alkuvuonna julkaiseman kuntainfon mukaan kiireellistenkin sosiaalipalvelujen antamisesta on annettava asiakkaalle valituskelpoinen päätös ja oikaisuvaatimusohjeet.

Lainmuutoksen valmistelu on ollut osa maahanmuuton ministerityöryhmän toimenpidesuunnitelmaa laittoman maassa oleskelun ehkäisystä ja hallinnasta. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*