Kuva: Bixabay
Julkisen sektorin hankinnoilla halutaan vaikuttaa markkinoihin.

Julkisten hankintojen kestävyyttä ja innovatiivisuutta edistetään vastaisuudessa laaja-alaisen KEINO-verkostoyhteistyön kautta.

Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa noin 35 miljardia euroa vuosittain, mikä vastaa 16 prosenttia bruttokansantuotteesta. Uudistunut hankintalaki antaa julkisille hankkijoille aiempaa paremmat mahdollisuudet tehdä laadukkaampia, innovatiivisempia, kestävämpiä ja vastuullisempia hankintoja.

Verkoston tavoitteeksi vuosille 2018–2021 on asetettu ensinnäkin lisätä kestävyystavoitetta ja innovatiivisuutta toteuttavia hankintoja, toiseksi julkisen hankinnan tunnistaminen johtamisen välineenä ja sen aktiivinen käyttäminen sekä kolmanneksi se, että hankintayksiköt jakavat avoimesti tietoa omista kokemuksistaan ja oppivat toisiltaan.

Kuntaliiton johtava lakimies Katariina Huikko toivoo, että kunnat tulevat mukaan verkostoon mahdollisimman laajasti.

Mainos– Tämä on ihan uudenlainen konsepti, jonka avulla hankintaosaamista voidaan kehittää. Kunnat hyötyvät eri tavoin yhteistyöstä.

Sparraajia ja teemaryhmiä

Huikon mukaan alueille tulee muutosagentit, jotka sparraavat kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin.

– Tässä kootaan verkostoon erilaisia hankkijoita, jotta kaikkien ei tarvitse itse keksiä pyörää.

– Apua tulee myös teemoittaisista tilaajaryhmistä, joita voi yhdistää liikkuminen, sote-palvelut, fiksu rakentaminen, bio- ja kiertotalous tai vaikka kulttuurihistoriallisten rakennusten kunnostaminen, Huikko luettelee.

Verkostojen kautta voidaan tehdä laajempia markkinakartoituksia, mikä edistää myös vuoropuhelua suhteessa toimittajakenttään.

Huikon mukaan kysymys on paljosta muustakin kuin halvalla hankkimisesta.

– Paino on sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävästä ja innovatiivisesta toiminnassa. 

Laaja pohja

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO julkistettiin tiistaina. KEINO on konsortio, johon kuuluvat Motiva Oy, Suomen Kuntaliitto ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE, Hansel Oy, KL-Kuntahankinnat Oy sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

– Haluamme vauhdittaa kestävien ja innovatiivisten hankintojen vakiintumista keskeiseksi toimintatavaksi julkisiin hankintoihin, kuvailee KEINOn toiminnan koordinoinnista vastaavan Motivan johtaja Isa-Maria Bergman.

– Julkisista hankinnoista vastaavat organisaatiot, kuten valtio, kunnat ja seurakunnat saavat KEINOn tarjoamien palvelujen kautta jatkossa aiempaa parempaa ja monipuolisempaa tukea hankintojen toteuttamiseen ja hankintojen strategiseen johtamiseen, hän lupaa. 

Vahvat tilaajaryhmät vaikuttavat markkinoihin

Hankinnat eivät merkitse yksinomaan palvelujen ostamista. Strategisilla hankintalinjauksilla voidaan vaikuttaa pitkäjänteisesti myös markkinoihin ja kannustaa yrityksiä kehittämään uusia ratkaisuja, sanoo Bergman.

Julkisia hankintoja tulee konsortion lähtökohtien mukaan johtaa osana talous‐ ja elinkeinopolitiikkaa, eikä omana erillisenä saarekkeenaan, sillä niiden kautta voidaan tavoitella huomattavia myönteisiä muutoksia suomalaisessa yhteiskunnassa.

Esimerkiksi uusien maakuntien hankintakulttuurin rakentamisessa halutaan heti alusta pitäen ottaa huomioon tuloslähtöisyys ja vaikuttavuus.

Osaamisen kehittämistä kansallisesti ja kansainvälisesti

KEINO aikoo tukea hankintaosaamisen kehittämistä neuvontapalvelujen, tilaajaryhmien ja verkostotapaamisten avulla. Tavoitteena on myös edistää vertaisoppimista hankinta-ammattilaisten keskuudessa.

– Kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä hankinnoista vastaavien yksiköiden kanssa. Tämä merkitsee, että laajalla joukolla hankinta-ammattilaisia on vaikutusvaltaa siihen, millaiseksi KEINOn toiminnan sisältö muodostuu, kertoo Isa-Maria Bergman.

KEINOn tehtäväksi on määritelty myös tuoda hankinta-ammattilaisille tietoa kestävien ja innovatiivisten hankintojen toteuttamisesta kansainvälisten esimerkkien kautta sekä edesauttaa suomalaisten hankintaesimerkkien leviämistä.

– Suomessa on jo nyt hyviä käytäntöjä esimerkiksi kestävien hankintojen saralla. Aikeenamme on nostaa esiin tämänkaltaisia hyviä hankintakäytäntöjä kansainvälisille foorumeille, sanoo Bergman.

Konsortion eri tahot ovat lähiaikoina yhteydessä kuntiin ja muihin tahoihin. KEINOlle on tulossa myös omat verkkosivut osoitteeseen www.hankintakeino.fi. Asiasta lisää Kuntaliiton sivulla sekä työ- ja elinkeinoministeriön sivulla.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*